Archiwum, starsze niż pół roku
2018/07/18, Podpisanie umów o dofinansowaniu zadań inwestycyjnych

Dofinansowanie Unii na decyzję Ministerstwa Kultury, tam bowiem złożono wniosek o dofinansowanie drugiej części prac, dotyczy zadań, które od lat czekały na realizację.
- Już dziś widzimy toczące się przy ulicy Pomorskiej prace, w okolicy gdzie działają nasze małe i średnie przedsiębiorstwa, powstaje nowa droga i infrastruktura kanalizacji deszczowej, która w tym rejonie miasta jest bardzo potrzebna – podkreślał burmistrz Mieczysław Sawaryn na uroczystości podpisania umów.
Inwestycja kosztuje 2,92 miliona złotych, dofinansowanie wynosi 2,12 miliona złotych.

Zadanie „Budowa infrastruktury technicznej w celu poprawy funkcjonowania i wzrost konkurencyjności MŚP w rejonie drogi krajowej 31, ul. Pomorska w Gryfinie” jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Oś priorytetowa 1 Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie, Działanie 1.11 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Gmina Gryfino planuje tez kompleksowy remont Pałacyku Pod Lwami. Umowa podpisana z przedstawicielem instytucji zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym, Marszałkiem Województwa Olgierdem Geblewiczem jest jednym z filarów tej inwestycji. Samorząd czeka. Koniecznym jest bowiem przedłużenie czasu na realizację prac przy Pałacyku, gmina Gryfino wystąpiła już z wnioskiem.
W tym przypadku wartość dofinansowania to 2,9 miliona złotych.
 
Zadanie „Zwiększenie atrakcyjności zasobów kultury poprzez remont i konserwację Pałacyku Pod Lwami w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu” jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka. Działanie 4.1 Dziedzictwo kulturowe.

Trzecia umowa dotyczy wsparcia działań prowadzonych w sołectwie Sobiemyśl, realizowanych ze środków województwa zachodniopomorskiego, w ramach konkursu „Granty Sołeckie 2018.” Projekt przygotowany przez sołtys Teresę Górecką-Sieję dotyczy rewitalizacji świetlicy wiejskiej. Za kwotę 10 tysięcy złotych zostaną zakupione materiały budowlane, a prace zostaną wykonane przez społeczność lokalną.
 
 

2018/07/23, Nowi dyrektorzy w Szkołach Podstawowych w Chwarstnicy i w Gardnie

Powołane przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino komisje konkursowe podczas posiedzeń w dniach 16 lipca 2018 r. oraz 17 lipca 2018 r. wyłoniły kandydatów na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy z siedzibą w Chwarstnicy, przy ul. Gryfińskiej 19, 74-100 Gryfino oraz Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie z siedzibą w Gardnie, przy ul. Niepodległości 1, 74-100 Gryfino.

Obie kandydatki po przeprowadzeniu analizy formalnej złożonych ofert, zaprezentowaniu koncepcji działalności szkół oraz udzieleniu odpowiedzi na pytania zadawane przez członków komisji konkursowych uzyskały wymaganą większość głosów obecnych na posiedzeniu członków komisji, co stanowiło podstawę do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów ww. szkół.

Od dnia 1 września 2018 r. stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy na kolejnych 5 lat szkolnych zarządzeniem Nr 0050.91.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 lipca 2018 r. zostało powierzone Pani Izabeli Nikitińskiej, natomiast stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie zgodnie z zarządzeniem Nr 0050.92.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 lipca 2018 r. na okres od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2023 r. zostało powierzone Pani Agnieszce Sudakow.

Powierzając funkcje dyrektorów szkół Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino wyraża przekonanie, że doskonałe przygotowanie merytoryczne, doświadczenie zawodowe, chęci do pracy oraz kreatywność i troska o powierzoną szkołę przełoży się na pozytywne efekty działalności tych jednostek oświatowych.

 

Zespół Baltic Neopolis Virtuosi wystąpił w Kościele Parafii pw. Narodzenia NMP w Gryfinie przedstawił utwory i przedstawił nowe trendy oraz zjawiska w muzyce polskiej oraz europejskiej. Zgromadzeni słuchacze mieli okazję usłyszeć dźwięki „klasyki współczesności” za pomocą skrzypiec, altówki oraz wiolonczeli.

Artyści:
Rafał Zambrzycki-Payne (skrzypce) – Koncertmistrz Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach
Emanuel Salvador (skrzypce) – Koncertmistrz Baltic Neopolis Orchestra
Magdalena Ziarkowska (skrzypce)– Koncertmistrzyni Filharmonii Częstochowskiej
Karolina Koczur (skrzypce) – Akademia BNO
Vladimir Bukac (altówka) – Talich Quartet
Bogoslav Andreev (altówka) – Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt
Adam Klocek (wiolonczela) – Solista i Dyrektor Filharmonii Kaliskiej
Andreas Lend (wiolonczela) – Koncertmistrz Rahvusooper w Estonii
 
Organizator: Baltic Neopolis Orchestra
Mecenasi: Pomorze Zachodnie, Miasto Szczecin
Współorganizatorzy: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Port Szczecin-Świnoujście, Szczecińska Energetyka Cieplna, Galeria Kaskada, Gmina Gryfino, Gmina Drawno, Miasto Kołobrzeg, Miasto Złocieniec, Gmina Gryfice oraz Gmina Kołbaskowo

 

 

 

 

 

2018/07/05, Festyn rodzinny Daleszewa i Łubnicy już 14 lipca

Serdecznie zapraszamy na Festyn Rodzinny Daleszewa i Łubnicy który odbędzie się 14 lipca 2018 roku na boisku sportowym KS "Odrzanki" w Daleszewie. W programie m.in. rzut jajem w koguta, konkurs kulinarny oraz występy artystyczne zespołów ludowych.

 

2018/07/10, Zaproszenie na Biesiadę Kapuścianą

 

2018/07/16, Koncert Baltic Neopolis Festival

 

Zespół Baltic Neopolis Virtuosi wystąpił w Kościele Parafii pw. Narodzenia NMP w Gryfinie przedstawił utwory i przedstawił nowe trendy oraz zjawiska w muzyce polskiej oraz europejskiej. Zgromadzeni słuchacze mieli okazję usłyszeć dźwięki „klasyki współczesności” za pomocą skrzypiec, altówki oraz wiolonczeli.

Artyści:
Rafał Zambrzycki-Payne (skrzypce) – Koncertmistrz Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach
Emanuel Salvador (skrzypce) – Koncertmistrz Baltic Neopolis Orchestra
Magdalena Ziarkowska (skrzypce)– Koncertmistrzyni Filharmonii Częstochowskiej
Karolina Koczur (skrzypce) – Akademia BNO
Vladimir Bukac (altówka) – Talich Quartet
Bogoslav Andreev (altówka) – Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt
Adam Klocek (wiolonczela) – Solista i Dyrektor Filharmonii Kaliskiej
Andreas Lend (wiolonczela) – Koncertmistrz Rahvusooper w Estonii
 
Organizator: Baltic Neopolis Orchestra
Mecenasi: Pomorze Zachodnie, Miasto Szczecin
Współorganizatorzy: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Port Szczecin-Świnoujście, Szczecińska Energetyka Cieplna, Galeria Kaskada, Gmina Gryfino, Gmina Drawno, Miasto Kołobrzeg, Miasto Złocieniec, Gmina Gryfice oraz Gmina Kołbaskowo

 

 

 

 

 

2018/07/04, "Wieczór w oktecie" w Gryfinie

Już po raz czwarty odbędzie się Baltic Neopolis Festival, Międzynarodowy Festiwal Muzyki organizowany przez Baltic Neopolis Orchestra.

Serdecznie zapraszamy na Koncert "Wieczór w oktecie", który odbędzie się w piątek, 13 lipca o godz. 19 w kościele Parafii pw. Narodzenia NMP w Gryfinie.

Wydarzeniem koncertu będzie występ międzynarodowego zespołu Baltic Neopolis Virtuosi, który w tym roku odbywa swoją drugą, prestiżową trasę koncertową po świecie.

Wspólnymi siłami wybitnych wirtuozów z różnych krajów europejskich możliwa będzie realizacja dość nietypowego projektu, jaki stanowić będzie wykonanie utworów przeznaczonych na ośmioosobowe składy kameralne. W dodatku oczekuje nas spotkanie z muzyką północnej Europy (czyżby jako wytchnienie od letnich upałów?) – usłyszeć będzie można dzieła kompozytorów z Polski, Szwecji, Estonii oraz Niemiec, których twórczość stanowi „klasykę współczesności”, kamień milowy sztuki XX wieku.

Projekt Baltic Neopolis Virtuosi przedstawia najcenniejsze zjawiska i trendy w muzyce polskiej i europejskiej poprzez koncerty zespołu bałtyckiego złożonego z wybitnych muzyków. Baltic Neopolis Virtuosi został założony przez polskich artystów, solistów we współpracy z międzynarodowymi artystami, ze szczególnym uwzględnieniem muzyków z krajów nadbałtyckich. Ten międzynarodowy projekt, którego celem jest połączenie niesamowitych talentów regionu Morza Bałtyckiego rozpoczął działalność w 2016 roku i koncertował m.in. w Polsce, Niemczech, Norwegii, Szwecji, na Litwie i w Estonii, a w najbliższych miesiącach zagości w salach koncertowych w Rosji, Wietnamie i Indiach. Główną misją BNV jest promocja muzyki zarówno polskiej, jak i nadbałtyckiej oraz standardowej muzyki kameralnej dla większych zespołów od kwintetów do oktetów, dostarczających wysokiej jakości koncerty.

Artyści:
Rafał Zambrzycki-Payne (skrzypce) – Koncertmistrz Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach
Emanuel Salvador (skrzypce) – Koncertmistrz Baltic Neopolis Orchestra
Magdalena Ziarkowska (skrzypce)– Koncertmistrzyni Filharmonii Częstochowskiej
Karolina Koczur (skrzypce) – Akademia BNO
Vladimir Bukac (altówka) – Talich Quartet
Bogoslav Andreev (altówka) – Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt
Adam Klocek (wiolonczela) – Solista i Dyrektor Filharmonii Kaliskiej
Andreas Lend (wiolonczela) – Koncertmistrz Rahvusooper w Estonii

Program:
Mikołaj Górecki Uwertura na oktet smyczkowy (prawykonanie)
Dag Wiren Serenade op. 11
Peeter Vahi Oktet smyczkowy “To the mother”
Arvo Pärt “Summa”
Max Bruch Oktet smyczkowy B-dur

Baltic Neopolis Festival organizowany przez szczecińskie Stowarzyszenie Baltic Neopolis Orchestra jest różnorodnym przedsięwzięciem osadzonym w basenie Morza Bałtyckiego.

Festiwal zakłada współpracę muzyków i artystów z całego świata.
Dzięki zaplanowanym w ramach festiwalu inicjatywom do Szczecina i Województwa Zachodniopomorskiego zawita szerokie grono wybitnych artystów. Wstęp wolny!

 

2018/06/27, Wielki Flis Niepodległości 2018

Wielki Flis Niepodległości, organizowany przez Ligę Morską i Rzeczną w roku obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w dniu 23.06.2018 r. wypłynął z Koła nad Wartą.

Flis Odrzański organizowany jest cyklicznie od 1996 roku. Celem nadrzędnym Flisu jest poznawanie zasad gospodarowania oraz współodpowiedzialności za losy środowiska lokalnego poprzez zbieranie materiałów, opracowywanie i wydanie kolejnych publikacji promujących turystyczny i rekreacyjny rozwój Odry, a co za tym idzie ukazywanie szansy tworzenia nowych miejsc pracy; propagowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, gospodarczych, antropogenicznych i historii regionów nadodrzańskich; walka z dziko powstającą bazą turystyczną i dewastacją środowiska nadodrzańskiego.

W dniu 12 lipca 2018 r. planowany jest przypływ Flisa Odrzańskiego do Gryfina.


 

2018/07/18, Flis Odrzański

Z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe uczestnicy Flisu podczas swojego pobytu w Gryfinie przeprowadzili program edukacyjny dla dzieci w Przedszkolu Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie. Flis Odrzański organizowany jest cyklicznie od 1996 roku. Celem nadrzędnym Flisu jest poznawanie zasad gospodarowania oraz współodpowiedzialności za losy środowiska lokalnego poprzez zbieranie materiałów, opracowywanie i wydanie kolejnych publikacji promujących turystyczny i rekreacyjny rozwój Odry, a co za tym idzie ukazywanie szansy tworzenia nowych miejsc pracy; propagowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, gospodarczych, antropogenicznych i historii regionów nadodrzańskich; walka z dziko powstającą bazą turystyczną i dewastacją środowiska nadodrzańskiego. 

2018/07/06, Spotkanie z Anną Sznigir

Biblioteka Publiczna w Gryfinie zaprasza na spotkanie autorskie z gryfinianką Anną Sznigir. Odbędzie się ono 11 lipca 2018 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej gryfińskiej biblioteki przy ul.Kościelnej 24.

Anna Sznigir ur. w 1977 r. w Gryfinie, z zawodu specjalista ochrony środowiska i specjalista ds. BHP. Prywatnie miłośniczka przyrody, ceniąca jej piękno. Książka "Choroba to walka" kierowana jest nie tylko do osób zmagających się z chorobami, czy ich rodzin, ale także do każdego Czytelnika, bo tak naprawdę samo życie, codzienność, wyzwania, wszystko jest walką z najróżniejszymi przeciwnościami. Każdy człowiek musi się niejednokrotnie mierzyć ze swoimi słabościami, bez względu na ich charakter i tylko siła woli często decyduje o sukcesie. 

2018/06/14, Gryfiński Budżet Obywatelski 2019

Ruszyła trzecia edycja Gryfińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019. Do dyspozycji mieszkańców jest w tym roku 750 tys. zł. Zgłoś projekt i miej realny wpływ na rozwój Gminy Gryfino! Wnioski można składać do dnia 11 lipca 2018 roku.

Regulamin składania projektów:
1. Propozycję zadań do budżetu obywatelskiego mogą zgłaszać pełnoletni mieszkańcy gminy Gryfino.
2. Przez mieszkańca należy rozumieć osobę stale zamieszkującą na terenie gminy Gryfino.
3. Propozycja zadania do budżetu obywatelskiego musi zostać poparta przez grupę co najmniej 20 mieszkańców gminy Gryfino, którzy w roku głosowania kończą 13 lat.
4. Propozycję zadania należy złożyć na wniosku, który można pobrać na stronie gryfino.budzet-obywatelski.org
5. Wnioski wraz z dołączoną listą podpisów przynajmniej 20 osób można złożyć:
- drogą elektroniczną w formie zeskanowanego dokumentu na adres e-mail: bo@gryfino.pl,
- poprzez system informatyczny gryfino.budzet-obywatelski.org,
- w formie papierowej drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino z dopiskiem „Budżet obywatelski”,
- osobiście w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.
6. W przypadku przekazania wniosku za pośrednictwem poczty o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.
7. Propozycje zadań zgłaszane w innej formie niż wniosek, o którym mowa w pkt. 4 lub zgłoszone po terminie, nie będą uwzględniane.

Szczegóły można znaleźć na stronie gryfino.budzet-obywatelski.org

 

 

 

 

2018/07/10, Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 

2018/07/05, Niezwykłe spotkanie z Panem Michałem Rubczakiem

W dniu 05 lipca 2018 roku Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn spotkał się z panem Michałem Rubczakiem, jednym z najstarszych pionierów ziemi gryfińskiej, który w sierpniu 1945 roku wraz z ks. Janem Palicą oraz grupą parafian przywiózł z Kałusza obraz „Hołd Stanów” znajdujący się obecnie w ołtarzu głównym kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gryfinie.

W tym wzruszającym spotkaniu uczestniczyli również: Ks. Dziekan Proboszcz kan. mgr Henryk Krzyżewski, oraz Prezes zarządu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Koła w Gryfinie Zdzisław Szczepkowski.

Burmistrz wręczył Panu Michałowi Rubczakowi kopię obrazu, z którym przed laty grupa parafian z Kałusza odbyła długą drogę, by się osiedlić w nowej ojczyźnie. Podarowanie obrazu było podziękowaniem za trud i poświęcenie dla budowania polskości na ziemi gryfińskiej. Była to również kontynuacja budowania wśród mieszkańców Gryfina świadomości historii oraz pamięci o dokonaniach ks. Jana Palicy i wszystkich pionierów.

Obraz, którego kopię otrzymał Pan Michał Rubczak powstał około 1931 r. i jest dziełem pędzla lwowskiego malarza Stanisława Kaczora-Batowskiego. 3 maja 1932 r. został poświęcony w Kałuszu k. Lwowa i umieszczony w ołtarzu głównym kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny. Obraz przedstawia hołd czterech przedstawicieli stanów polskich składany Matce Bożej Królowej Polski. 26 sierpnia 1945 r. obraz został przywieziony przez ks. Jana Palicę (pierwszego proboszcza Gryfina w latach 1945 – 1955) i grupę repatriantów z Kałusza do Gryfina, a 2 września 1945 r. odprawiono przed nim pierwszą polską Mszę katolicką w Gryfinie.

 

2018/06/28, Informacja dot. wyborów sołtysa w Starych Brynkach

Informuję, że w związku ze złożoną rezygnacją z pełnienia funkcji sołtysa sołectwa Stare Brynki, w dniu 5 lipca 2018 r. o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Starych Brynkach odbędzie się wyborcze zebranie wiejskie, na które zapraszam mieszkańców sołectwa.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
  Mieczysław Sawaryn
 

2018/07/02, Wizyta kolonii z Sambora

Na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w ostatnich dniach gościła u nas młodzież z Sambora. Każdego roku w okresie wakacyjnym polonijne dzieci m.in. z Sambora odwiedzają Polskę i korzystają z wypoczynku i możliwości poznania nowych kolegów. Celem tych działań oraz spotkań jest wzajemna integracja młodzieży oraz interesujący i wspólny wypoczynek.

W dniu 02 lipca 2018 roku młodzież wzięła udział w spotkaniu w gryfińskim magistracie z Burmistrzem Miasta i Gminy Mieczysławem Sawarynem, Zastępcą Dyrektora Gryfińskiego Domu Kultury Krzysztofem Rudnickim oraz Antonim Rakiem.

 

2018/05/14, Rekrutacja do Żłobka Miejskiego w Gryfinie na rok szkolny 2018/2019

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Gryfinie przy ul. Władysława Łokietka 10, ogłasza nabór do żłobka na rok szkolny 2018/2019.

Rekrutacja rozpocznie się 15 maja 2018 r. Termin składania wniosków o przyjęcie dzieci do żłobka, upływa 30 czerwca 2018 r. W przypadku wolnych miejsc rekrutacja trwać będzie cały rok.

Do Żłobka przyjmowane będą dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 roku życia oraz od 3 roku życia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 4 roku życia, jeżeli niemożliwe lub utrudnione będzie objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – po złożeniu przez rodziców oświadczenia o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym, urodzone w latach 2018, 2017, 2016, (2015 – jeżeli niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym).

Wnioski o przyjęcie dziecka, można pobrać w sekretariacie Żłobka Miejskiego w Gryfinie, w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Referat Edukacji ul. Parkowa 3, pokój nr 212 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie www.gryfino.pl oraz www.bip.gryfino.pl

Miejscem składania wniosków jest sekretariat Żłobka Miejskiego w Gryfinie przy ul. Władysława Łokietka 10. Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji, udzielane będą przez pracowników żłobka pod numerami telefonów 91 307 00 55 oraz 531 306 102.

Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka

 

2018/07/02, "Spotkanie z poezją" Natalii Owczarek

W dniu 29 czerwca w Klubie Nauczyciela w Gryfinie odbył się wieczorek poetycki uczestniczki Dziennego Domu Senior Plus w Gryfinie Natalii Owczarek pt. "Spotkanie z poezją". Zaproszeni goście mieli okazję usłyszeć część poezji napisanej przez Panią Natalię oraz poznać historię niektórych wierszy. Dodatkowo utalentowana gryfińska młodzież muzycznie wzbogaciła to niezwykłe wydarzenie.

 

2018/06/21, Informacja o zaginionym mieszkańcu


 

2018/07/02, Złote i diamentowe gody

W piątek 29 czerwca 2018 r. w auli Szkoły Podstawowej nr 3  w Gryfinie odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla 14 par obchodzących 50 lecie pożycia małżeńskiego oraz dla 4 par obchodzących jubileusz 60 lecia.

Na uroczystość przybyli bohaterowie tego dnia - dostojni jubilaci wraz z zaproszonymi gośćmi, rodziną i przyjaciółmi.

Medale od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pamiątkowe dyplomy, kwiaty, mnóstwo życzeń. To wszystko otrzymały pary małżeńskie, które świętują w tym roku swój jubileusz złotych i diamentowych godów.

Jubilaci obchodzący 50-lecie zawarcia związku małżeńskiego
1. Genowefa i Stanisław Kąkolewscy
2. Helena i Antoni Łaszkiewiczowie
3. Danuta i Józef Ratajczykowie
4. Jadwida i Jan Snochowie
5. Stanisława i Edward Szczepanikowie
6. Zenona i Eugeniusz Szusterowie
7. Zofia i Józef Świebodowie
8. Barbara i Korneliusz Świtałowie
9. Maria i Edward Tokarowie
10. Wiesława i Stanisław Werszychorowscy
11. Danuta i Władysław Witkowscy
12. Teresa i Bolesław Wrześniewscy
13. Teresa i Józef Zamojdowie
14. Zofia i Witold Żurowscy

Jubilaci obchodzący 60-lecie zawarcia związku małżeńskiego
1. Jadwiga i Edward Daniszewscy
2. Józefa i Edward Gałowie
3. Maria i Stanisław Welczowie
4. Anna i Stefan Zarzyccy

 

 

2018/06/29, Zakończenia roku w przedszkolach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

29 czerwca 2018 r. w przedszkolach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci odbyły się uroczystości zakończenia roku przedszkolnego oraz pożegnania starszaków. Dziesięć miesięcy wspólnych atrakcji, zabaw, pomysłów oraz miłych chwil szybko minęło i nadszedł czas upragnionych wakacji. W uroczystościach brali udział zaproszeni goście oraz rodzice swoich przedszkolaków.

Były wiersze, piosenki, taniec oraz wiele słów podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w pracę z dziećmi. Po występach wszystkie dzieci otrzymały dyplomy oraz nagrody – niespodzianki.

 

2018/06/25, Złote i diamentowe gody

Informujemy o uroczystości Złotych i Diamentowych Godów, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018 roku o godz. 17.00 na auli Szkoły Podstawowej nr 3 w Gryfinie przy ul. Jarosława Iwaszkiewicza 70.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprosił 15 par jubilatów złotych godów w celu wręczenia medali przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz 4 pary które przeżyły w związku małżeńskim 60 lat.

 

2018/06/28, Absolutorium przyjęte!

W dniu 28 czerwca 2018 roku odbyła się XLVIII sesja Rady Miejskiej w Gryfinie. Głównym wydarzeniem było przyjęcie przez radnych absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino za wykonanie budżetu gminy w 2017 roku.

W związku z przejściem na emeryturę dyrektor Szkoły Podstawowej w Chwarstnicy Teresy Sarny Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej podziękowali w imieniu całej Rady za dotychczasową prace na rzecz gryfińskiej edukacji.

Podczas sesji odbyło się również uroczyste pożegnanie odchodzącej sołtys Pniewa Agnieszki Litwiniuk oraz powitanie nowo wybranego sołtysa Adama Surdela.

 

2018/06/15, XLVIII sesja Rady Miejskiej w Gryfinie

W dniu 28 czerwca 2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie odbędzie się XLVIII sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad

 

2018/07/05, Szkoła muzyczna z wizytą na Ukrainie

Dla uczniów Szkoły Muzycznej w Gryfinie rok szkolny skończył się nieco później. W ramach projektu "Kolbergiada 2018- prezentacja kultury polskiej w 100-lecie I wojny światowej" od 24 czerwca wraz z uczniami szkoły muzycznej naszej partnerskiej gminy Raciechowice, koncertowali oni na Ukrainie. Koncerty odbywały się w trzech miastach Ukrainy : Równe, Pryvilne, Dubno. Projekt miał na celu wypromowanie kultury polskiej poza granicami kraju ale także umocnienie współpracy między organizacjami, instytucjami oświaty i kultury w Polsce i poza jej granicami.

Młodzi artyści prezentowali muzykę polską, dzieła Chopina, Paderewskiego, Karłowicza oraz pieśni patriotyczne. Repertuar spotkał się z niezwykle serdecznym przyjęciem. Dzieci nie tylko koncertowały ale miały zapewnione także różne atrakcje, od zwiedzania miast, muzeów, wycieczki do ZOO, po spotkania z młodzieżą ukraińską.

 

2018/06/20, Rolki Reggae Rajd 2018 w Gryfinie

Rolki Reggae Rajd 2018 dotarł do Gryfina! Dzielni rolkarze jadą tysiące kilometrów ze Zgorzelca aż do Ostródy w ramach akcji z prośbą o datek dla chłopców Stasia i Kuby, aby mogli widzieć. Przyjeżdzając do Gryfina mieli na liczniku 317 km czyli około 1/3 trasy za sobą.

Wpłat można dokonać na konto:

Fundacja Małe Serduszka
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław

Numer konta:
ING Bank Śląski S.A.
27 1050 1575 1000 0090 3116 5732

wpłaty zagraniczne:
SWIFT: INGBPLPW
IBAN: PL27105015751000009031165732

tytuł: "pomoc dla Stasia i Kuby"

Lub smsem o treści: ROLKI na numer 7248. Koszt 2,46 zł brutto (czyli już z VAT-em).

Jeżeli chcesz pomóc wejdź na stronę http://rolkireggae.pl/pomoc i przekaż dowolną sumę bo każdy grosz się liczy.

 

2018/06/25, Festiwalowe zakończenie sezonu teatru tańca Ego Vu
Koniec czerwca jest bardzo aktywny dla tancerek Teatru Tańca EGO VU oraz ich szefowej Elizy Hołubowskiej. Działający w Gryfińskim Domu Kultury artyści intensywnie pracują nad swoimi choreografiami, które w najbliższym tygodniu zaprezentują na festiwalu w Niemczech i w Polsce.

Młodsza grupa EGO VU zaprezentuje się 27 czerwca 2018 podczas 25. SCHULTHEATERFEST organizowanym przez Uckermarkische Buhnen w Schwedt. Festiwal integruje środowisko teatrów szkolnych polskich i niemieckich edukując wzajemnie poprzez spektakle i warsztaty. Tancerki zaprezentują się w swojej autorskiej choreografii "Mniemanie czyli Mnie-Nie-Ma". Pomysł i wykonanie: Maja Wiczkowska, Klaudia Purtak, Weronika Marosek, Karolina Wojdyła, Dominika Lara, Marianna Sochacka, Justyna Wójcikowska.

Od 29 czerwca do 1 lipca 2018 w Toruniu odbędzie się festiwal SFERA RUCHU - Toruń 2018 organizowany przez działający tam Teatr Tańca AKRO. Spośród 28 nadesłanych spektakli jury wybrało 11 prezentacji w tym choreografię Elizy Hołubowskiej "SKRZYNIA". W tej choreografii wystąpią: Monika Barańska, Anna Bartczak, Anna Deptuła, Dominika Lara, Katarzyna Łyczakowska, Maja Szymkowiak, Karolina Wojdyła. Festiwal oprócz prezentacji spektakli proponuje również intensywne warsztaty tańca, w których tancerze EGO VU wezmą udział.

Oficjalnie po wyjazdach zaczyna się przerwa wakacyjna dla zespołu, ale tancerze planują spędzać aktywnie czas wakacyjny uczestnicząc w różnych warsztatach tańca i projektach artystycznych organizowanych w Polsce i w Niemczech, by we wrześniu zacząć sezon w pełnej gotowości do pracy.
 
 
 
 
 
 

2018/05/29, Półkolonia letnia w Gryfińskim Domu Kultury - Zapisy od 5 czerwca!
Gryfiński Dom Kultury informuje, że w okresie wakacji szkolnych organizuje półkolonie dla dzieci. Zajęcia odbywać się będą w Gryfińskim Domu Kultury - Pałacyku pod Lwami, od 25 czerwca do 6 lipca 2018, w godzinach 9-15 (oprócz sobót i niedziel).

Uczestnikom półkolonii zapewniamy opiekę pedagogiczną, medyczną, wyżywienie oraz bezpieczny, aktywny i atrakcyjny program zajęć.

Całkowity koszt uczestnika półkolonii wynosi - 330 zł.
Zapisy uczestników od dnia 5 czerwca 2018 przyjmuje i dodatkowych informacji udziela sekretariat Gryfińskiego Domu Kultury - Pałacyk pod Lwami tel. 914162950.
Ilość miejsc ograniczona.
 

2018/06/25, Srebro dla Gryfina na Wojewódzkiej Olimpiadzie Młodzieży 2018

Kolejny sportowy sukces, zapisują na swoim koncie szachiści UKS Biały Pion! W rozegranych 23 czerwca w Łazach k/Koszalina finałach XIX Wojewódzkiej Olimpiady Młodzieży, zajęli drugie miejsce w klasyfikacji drużynowej. Nasi reprezentanci ulegli tylko bardzo silnej ekipie Hetmana Politechnika Koszalin.

Mocno odmłodzony gryfiński zespół, dzielnie walczył we wszystkich kategoriach wiekowych a o końcowym miejscu drużyny zadecydowały świetne miejsca indywidualne. Z brązowymi medalami do Gryfina wyjechały Hania Sztylke do lat 8 oraz Aleksandra Kucharczyk do lat 12. Tuż za podium, na czwartych miejscach uplasowali się: Liwia Babińska do lat 10, Nikola Radomska do lat 12 oraz Aleksander Kaliński do lat 8. Na piątym miejscu zawody ukończyła Martyna Kuryło do lat 14 a na szóstym Hania Grabowska do lat 10 i Mikołaj Turek do lat 14.

Do wysokiego miejsca drużynowo a punktowała pierwsza 16-tka w kategorii 10 i 12 latków, swój udział wnieśli również: Nina Lesiak 7m. Marysia Bieskiewicz 11m. dz-10 oraz Przemek Gągoliński 11m. i Dominik Mróz 14m. Miejsca pozostałych reprezentantów: Bartosz Szpura 12m. Nikodem Mróz 13m. Kajetan Jędraszczyk 15m. do lat 14; Alan Piątek 17m. Wojtek Sztylke 18m. do lat 12 oraz Filip Lewandowski 18m. Jan Dejewski 21m. Wojtek Olszewski 23m. Tomek Zabadała 24m. Gustaw Piec 26m. Patryk Jankowski 29 m.
Oliwier Ślusarczyk 34m.

Po zawodach, cała ekipa zgodnie z tradycją, odbyła krótki rekreacyjny spacer nad morze a całą wyprawę zakończył słodki deser.

Czołowe kluby XVIII WOM 2018

1. Hetman Koszalin
2. UKS Biały Pion Gryfino
3. Skoczek Choszczno
4. Solny Kołobrzeg
5. Gryf Szczecin
6. Szach Gryfice
7. OPP Koszalin
8. Pałac Młodzieży Koszalin

Wspaniały wynik naszych szachistów to efekt całorocznej, systematycznej pracy w Gryfinie. Klasy szachowe, zajęcia popołudniowe oraz ogromna ilość weekendowych zawodów i rozgrywek. Wielką rolę w sukcesie ma duże zaangażowanie rodziców młodych pasjonatów Królewskiej Gry. Ich nieoceniona pomoc w powiązaniu ze wsparciem finansowym Gminy Gryfino przynosi z każdym rokiem co raz wyższe efekty sportowe.


 

2018/06/07, Bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego kieruje ostrzeżenie do rolników oraz ich dzieci w związku z bezpieczeństwem w gospodarstwach rolnych.


 

2018/06/15, Ogłoszenie

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Przygotowanie i udział zawodników w pokazowych zawodach AIKIDO" pn. "Krzewimy kulturę".

 

2018/06/20, VI Gryfińska Noc Świętojańska

Gmina Gryfino i Biblioteka Publiczna w Gryfinie zapraszają na VI Gryfińską Noc Świętojańską, która odbędzie się 22 czerwca 2018 roku o godz. 18.00. Wiosenne obrzędy odbędą się tradycyjnie na terenie Gryfińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 3 (część przy plaży miejskiej).

O godz. 18.00 imprezę rozpoczną zabawy dla dzieci prowadzone przez profesjonalne animatorki, potem wszyscy zajmą się wyplataniem wianków przy akompaniamencie kapeli „Wełtynianka”, zaś gdy wianki popłyną do Szczecina, rozpalimy ognisko i przy śpiewie „Borzymianki” rozpoczniemy kiełbaskową kolację. Rodziny mile widziane. Przewidziany koniec obrzędów – godz. 21.00.

 

2018/06/22, Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

W dniach 21-22 czerwca odbyły się uroczystości zakończenia roku szkolnego 2017/2018 w szkołach prowadzonych przez Gminę Gryfino. Dyrektorzy i nauczyciele dziękowali swoim podopiecznym za wysokie wyniki w nauce i liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych a ich opiekunom za wytrwałość i współpracę.

Wszystkim uczniom życzymy wspaniałych wakacji i do zobaczenia we wrześniu!

 

 

2018/06/15, Zapisy na kolejny turnus półkolonii letniej w Gryfińskim Domu Kultury od 21 Czerwca!
W związku z dużym zainteresowaniem półkolonia letnią organizowaną przez Gryfiński Dom Kultury, Gminę Gryfino i Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, informujemy że zostanie zorganizowany dodatkowy turnus.

Gryfinianie, którzy chcieli, aby ich pociechy skorzystały z trakcji półkolonii, będą mogli zapisać dzieci na nowy termin. Decyzję o zorganizowaniu dodatkowego cyklu półkolonii, podjął kilka dni temu Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.

Przypomnijmy, rokrocznie półkolonie letnie odbywają się w Pałacyku pod Lwami oraz w Szkole Podstawowej w Gardnie.
Kolejny turnus odbędzie się od 9 do 20 lipca 2018. Zapisy na półkolonie ruszają już 21 czerwca 2018.

Dla dzieci zaplanowano wiele interesujących zajęć artystycznych i rekreacyjnych. Najmłodsi gryfinianie będą mogli skorzystać m.in. z zajęć w pracowniach Gryfińskiego Domu Kultury: plastycznej, muzycznej, teatralnej i turystycznej. Zajęcia odbywać się będą w Pałacyku pod Lwami.
Organizatorzy zapewniają fachową opiekę pedagogiczną, wyżywienie (drugie śniadanie i obiad) oraz ubezpieczenie uczestników wypoczynku. Zajęcia odbywać się będą w dni robocze od godz. 9.00 do 15.00, a ich całkowity koszt wyniesie 330 zł.

Informacji w sprawie półkolonii udziela sekretariat Gryfińskiego Domu Kultury w Pałacyku pod Lwami w dni robocze w godz. 8.00-15.00 pod numerem telefonu 91 416 29 50. Przyjmowanie zapisów rozpocznie się w czwartek 21 czerwca o godz. 8.00. Ilość miejsc jest ograniczona.
Organizatorami letniego wypoczynku dla najmłodszych są Gmina Gryfino, Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie i Gryfiński Dom Kultury.
 

2018/06/11, Konsultacje społeczne

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego informuje:

Na podstawie art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r., poz.799 ze zm.) projekt Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw zostanie wyłożony do publicznego wglądu. Dokument dostępny będzie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w zakładce „Konsultacje” oraz w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego ul. Starzyńskiego 3-4, II piętro sekretariat w dniach roboczych w godz. od 7:30-15:00.

Uwagi i wnioski do niniejszego projektu mogą być wnoszone:

1) pisemnie na adres: Wydział Ochrony Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin;

2) drogą elektroniczną na adres srodowisko@wzp.pl z podaniem w tytule: „Konsultacje społeczne”;

3) osobiście w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin. Konsultacje trwają od 31 maja do 21 czerwca 2018 r.

 

2018/06/20, Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

w szkołach prowadzonych przez Gminę Gryfino

 

 

Lp.

Nazwa szkoły

Termin rozpoczęcia uroczystości

data

godzina

klasa

1.

Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie

22.06.2018

900

I - III

1030

IV – VII

2.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie

22.06.2018

900

I-III

1000

IV-V

1100

VI-VII

3.

Szkoła Podstawowa w Radziszewie

22.06.2018

1000

I - VII

4.

Szkoła Podstawowa w Żabnicy

22.06.2018

900

I - VI

5.

Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy

22.06.2018

900

I – VII SP

II – III GIM

6.

Szkoła Podstawowa w Gardnie

22.06.2018

800

II-III GIM

1100

I-VII SP

7.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie

21.06.2018

1700

III GIM

22.06.2018

830

VII SP

II GIM

900

I - II SP

1000

III SP

1100

IV-VI SP

8.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie

22.06.2018

830

II GIM

I – II LO

1000

III GIM

 

9.

Szkoła Muzyczna I stopnia w Gryfinie

21.06.2018

1700

SP2

 

2018/06/21, Gala Laureatów 2017/2018

W dniu 20 czerwca w Szkole Podstawowej nr 3 w Gryfinie odbyła się uroczystość związana z uhonorowaniem najzdolniejszych uczniów naszej gminy. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino wyróżnił najlepszych uczniów, którzy w roku szkolnym 2017/2018 zdobyli najważniejsze wyróżnienia oraz osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. Uroczystość podzielona była na dwie części.

O godz. 15:30 nagrodzeni zostali najmłodsi oraz uczniowie szkół podstawowych. Na koniec jedna z uczennic szkoły muzycznej zagrała piękny utwór na fortepianie.

Nagrodzeni uczniowie - "Super Laureat"

Nagrodzeni uczniowie - Nagroda Burmistrza

Nagrodzeni uczniowie - Nauka Szkoła Podstawowa nr 1

Nagrodzeni uczniowie - Nauka Szkoła Podstawowa nr 2

Nagrodzeni uczniowie - Nauka Szkoła Podstawowa nr 3

Nagrodzeni uczniowie - Nauka Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy

Nagrodzeni uczniowie - Nauka Szkoła Podstawowa w Gardnie

Nagrodzeni uczniowie - Nauka Szkoła Podstawowa w Radziszewie

Nagrodzeni uczniowie - Nauka Szkoła Podstawowa w Żabnicy

Nagrodzeni uczniowie - Kultura cz. 1

Nagrodzeni uczniowie - Kultura cz. 2

Nagrodzeni uczniowie - Kultura cz. 3

Nagrodzeni uczniowie - najwyższa średnia

O godz. 18:30 wyróżniono uczniów ze szkoł gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Uczniowie przygotowali część artystyczna w postaci teatru, śpiewu i tańca.

Nagrodzeni uczniowie - "Super Laureat"

Nagrodzeni uczniowie - Testy Gimnazjalne

Nagrodzeni uczniowie - Nauka Gimnazjum nr 1 w Gryfinie

Nagrodzeni uczniowie - Nauka Gimnazjum w Gardnie

Nagrodzeni uczniowie - Nauka Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie

Nagrodzeni uczniowie - Nauka Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie

Nagrodzeni uczniowie - Kultura

Nagrodzeni uczniowie - Najwyższa średnia

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy miłych oraz spokojnych wakacji!

 

2018/06/18, 20-lecie istnienia Teatru Uhuru oraz premiera książki „Teatr Uhuru w praktyce”

Za nami jubileusz z okazji 20 lecia istnienia Teatru UHURU oraz premiera książki Kamili Paradowskiej „Teatr Uhuru w praktyce”.

Książka opowiada o fenomenie Teatru Uhuru który powstał 20 lat temu w Gryfinie. Autorka która przez 10 lat była aktorką teatru opisuje sposoby pracy z aktorami oraz funkcjonowanie teatru w aspekcie artystycznym i społecznym.

Podczas jubileuszu odbyły się występy artystyczne m.in. Teatru „Bomba Bomba”, „Eliksir” oraz  „Teatr na raz”. Po prezentacji książki odbył się pokaz retrospekcji filmowych z nagrań spektakli z archiwum Teatru Uhuru.

 

2018/06/14, Gala Laureatów 2017/2018

W dniu 20 czerwca w Szkole Podstawowej nr 3 w Gryfinie odbędzie się uroczystość związana z uhonorowaniem najzdolniejszych uczniów naszej gminy. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino wyróżni najlepszych uczniów, którzy w roku szkolnym 2017/2018 zdobyli najważniejsze wyróżnienia oraz osiągnęli najlepsze wyniki w nauce.

Pierwsza część Gali Laureatów rozpocznie się o godz. 15:30 i skierowana będzie do najmłodszych wyróżnionych oraz uczniów szkół podstawowych. Od godziny 18:30 zostaną nagrodzeni uczniowie uczęszczający do szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

 

2018/06/12, Rok Kobiet na Pomorzu Zachodnim "Kobieta ma Prawo" - spotkanie z Iwoną Guzowską

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn zapraszają na spotkanie organizowane w ramach Roku Kobiet na Pomorzu Zachodnim z okazji 100. rocznicy uzyskania przez Polki praw wyborczych.

Spotkanie pod hasłem „Kobieta ma Prawo” odbędzie się w dniu 19 czerwca 2018 r. o godz. 17:00 w Gryfińskim Domu Kultury w Gryfinie.

Gościem specjalnym spotkania będzie Iwona Guzowska - mistrzyni świata i Europy w kick-boxingu i boksie, czterokrotnie zdobyła Puchar Świata w kick-boxingu, a także tytuł mistrzyni Holandii w kick-boxingu, tytuł mistrzyni Finlandii w kick-boxingu oraz siedmiokrotne mistrzostwo Polski, polityczka, posłanka na Sejm VI i VII kadencji.


 

2018/06/18, „Smaki Ryb Odrzańskich”

18 czerwca 2018 r. odbyła się siódma edycja Regionalnego Konkursu „Smaki Ryb Odrzańskich” organizowanego w ramach Żabnickiego Lata z Rybką. Podobnie jak w latach ubiegłych organizatorem było Sołectwo Żabnica przy współudziale Szkolnego Koła TPD przy miejscowej Szkole Podstawowej. Już tradycyjnie honorowy patronat przyjęli: Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Starosta Gryfiński oraz Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino. Nagrody dla uczestników konkursu kulinarnego ufundowało Województwo Zachodniopomorskie. Żabnicka impreza promuje zanikający zawód - śródlądowego rybaka łodziowego oraz akcentuje walory kulinarne i odżywcze ryb słodkowodnych.

W głównym konkursie kulinarnym zgłoszono 23 potrawy. Jury miało ogromne problemy, ponieważ poziom przygotowanych potraw był bardzo wysoki. Po długich obradach zwycięstwo przyznano Markowi Miedzakowi za szczupaka faszerowanego, drugie miejsce wywalczył Hieronim Kubiak za szczupaka faszerowanego mięsem własnym, a trzecie Iwona Stachów za zupę rybną z suma. Nagrody laureatom wręczył Andrzej Binka dyrektor Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego.

Jak zwykle organizatorzy przygotowali również konkurs plastyczny oraz rywalizację wędkarzy. Odbył się też pokaz profesjonalnego przyrządzania ryb słodkowodnych, a gryfińscy rybacy pokazywali jak się stawia sieci oraz jak je naprawiać. Można było przepłynąć się katamaranem i obserwować popisy motorowodniaków na wodnych skuterach. Dla najmłodszych uczestników imprezy przygotowano atrakcję w postaci dmuchanego zamku oraz wielobój sprawnościowy zorganizowany przez LKS Piast Gryfino. Nie zabrakło góralskiej kwaśnicy przygotowanej przez mieszkańców wsi o bliźniaczej nazwie w Beskidze Żywieckim. A imprezę zakończył jak zwykle „Bal Rybaka” przy muzyce na żywo.

 

2018/06/06, Niewidzialne Miasta - warsztaty twórcze 16 czerwca w GDK!

Już we wrześniu tego roku, Środowisko Inicjatyw Artystycznych Hybadu, Gryfiński Dom Kultury i Gmina Gryfino wracają z ideą odtworzenia festiwalu Zderzenie Sztuk i Kultur Sztukowanie. Na początek zostanie wznowiona część imprezy pod nazwą Sztukowanie Miasta. Będą to działania animacyjne i artystyczne, które swoim zasięgiem obejmą ulice miasta. Część przewidzianych działań odbywać się będzie także w świetlicach wiejskich gminy: w Sobieradzu, Wełtyniu i Wirowie. W ramach Sztukowania Miasta 2018 odbędą się trzy niezależne przedsięwzięcia: Niewidzialne Miasta, Miasto Mówi Mi i Gminna Mapa Kultury, na których realizację organizatorzy pozyskali dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Edukacja Kulturalna. Pierwsze z wydarzeń rozpocznie się już w czerwcu.

Pierwsze warsztaty - tzw. Starter, który stanowi zapowiedź szerszych, wrześniowych działań w ramach akcji Niewidzialne Miasta - rozpoczną się 16 czerwca 2018 o godzinie 12 w Gryfińskim Domu Kultury przy ul. Szczecińskiej 17. Warsztaty są skierowana do pojedynczych uczestników w różnym wieku oraz do całych rodzin z dziećmi od 6. roku życia Organizatorzy zachęcają do kontaktu mailowego z liderką i prowadzącą warsztaty - Edytą Waszak, gryfinianką i animatorką dziecięcych działań kulturalnych w Szczecinie. Zapisy z podaniem wieku oraz imion i nazwisk uczestników, a także ewentualne zapytania należy kierować na adres edytawaszak@gmail.com Udział w warsztacie jest bezpłatny, ale liczba jego uczestników jest ograniczona.

Warsztaty Niewidzialne Miasta to twórcza propozycja organizowana przez stowarzyszenie Środowisko Inicjatyw Artystycznych Hybadu, a skierowana do pojedynczych uczestników w różnym wieku oraz do całych rodzin z dziećmi od 6. roku życia. Punktem wyjścia do pracy podczas zajęć będą fragmenty książki Italo Calvino pt. "Niewidzialne miasta". Znajdujemy w niej miasto Dionira o sześćdziesięciu srebrnych kopułach lub Oktavię - miasto-pajęczynę, rozpięte między dwiema stromymi górami. Jest też miasto Hersylia, gdzie mieszkańcy rozciągają między domami nici. Uczestnicy warsztatów sprawdzą, w jaki sposób tekst książki może stać się inspiracją dla wyobraźni i spróbują przekształcić to w konkretną strukturę przestrzenną. Uczestnicy zbudują więc wspólnie makiety lub stworzą inną formę swojego postrzegania jednego z opisanych w książce miast.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

2018/06/12, XVI Gryfiński Koncert Organowy

„Muzyka jest jedną z dróg, którymi dusza powraca do Nieba” (T. Tasso) - pod tym hasłem odbędzie się XVI Gryfiński Koncert Organowy. Jakub Rabizo (skrzypce) i Insa Bernds (organy). Dzieła Johanna Sebastiana Bacha, Arcangello Corellego, Franciszka Bibera i Charlesa Gounoda, będą przeplatane poezją ks. Jana Twardowskiego. Koncert odbędzie się 17 czerwca 2018 r. o godz. 19.00 w kościele parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gryfinie.

Wyłącznym sponsorem koncertu jest Polska Grupa Energetyczna, Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Zakład Zespół Elektrowni Dolna Odra. Gmina Gryfino, Biblioteka Publiczna w Gryfinie i Towarzystwo Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej zapraszają.

Jakub Rabizo (Naugarten/Niemcy) – skrzypce Naukę gry na skrzypcach rozpoczął w wieku pięciu lat. Już dwa lata później zadebiutował jako solista z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej. Absolwent Elbląskiej Szkoły Muzycznej. W 1998 r. ukończył z najwyższym wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Gdańsku, gdzie uczył się pod okiem prof. Mirosławy Pawlak. Swoje umiejętności doskonalił u światowej sławy profesorów: Wandy Wiłkomirskiej, Edwarda Zienkowskiego, Konstantego A. Kulki, Stephena Picarda, Anny Chumachenko, Marka Lubotskiego i Henry Meyera.

W wieku 25 lat został koncertmistrzem Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie i Zespołu Camerata Nova w Szczecinie. Gościnnie prowadził zespoły Das Sinfonie Orchester Berlin i Polsko-Niemiecką Orkiestrę Kameralną w Berlinie. Obecnie zawodowo związany jest z Pruską Orkiestrą Kameralną w Prenzlau, gdzie pełni funkcję II koncertmistrza i solisty. Występuje jako solista, kameralista oraz koncertmistrz, dając ponad 150 koncertów rocznie. W swoim solowym repertuarze, obejmującym szerokie spektrum muzycznych propozycji, skupia się głównie na salonowej muzyce wirtuozowskiej epoki romantyzmu. Koncertuje głównie w Europie Zachodniej, jednak zawsze chętnie wraca na rodzime sceny. Nazywany przez niemieckich krytyków muzycznych „diabelskim skrzypkiem”, podbija serca publiczności temperamentem i głębią brzmienia. W ubiegłym roku dołączył do wąskiego grona Polaków z entuzjazmem opisywanych przez najważniejsze pismo muzyczne na świecie „Das Orchester”.

Insa Bernds (Berlin/Niemcy) – fortepian, Studiowała grę na fortepianie i skrzypcach, a także teorię muzyki i muzykologię w Lubece, Freiburgu, Berlinie i Mediolanie. Jest cenionym korepetytorem i akompaniatorem, jak również wykonawcą muzyki kameralnej. Współpracuje z wieloma instytucjami kultury w Berlinie, Lubece, Prenzlau. Jej repertuar muzyczny jest bardzo zróżnicowany i obfituje zarówno w dzieła operowe, operetkowe i muzykę kameralną jak również w muzykę rozrywkową.

 

2018/06/14, "Poezja to brzmi pięknie"- wieczór piosenki atorskiej w Pniewie już 17 czerwca!
Już w niedzielę 17 czerwca 2018 rusza pierwsza edycja nowego cyklu wydarzeń kulturalnych w miejscowości Pniewo. "Poezja to brzmi pięknie" to inicjatywa młodych animatorów kultury ze Środowiska Inicjatyw Artystycznych HYBADU oraz aktorów gryfińskiego Teatru 6 i PÓŁ. Pomysł wyszedł od młodzieży, na co dzień realizującej swoje pasje muzyczne i aktorskie na terenie Gryfina.

Efektem dwumiesięcznych przygotowań będzie wieczór piosenki aktorskiej, podczas którego zaprezentowane zostaną teksty wybitnych polskich i zagranicznych poetów, w nowych aranżacjach muzycznych . Będziemy świadkami zupełnie nowych interpretacji znanych utworów. Wykonawcami są członkowie Teatru 6 i PÓŁ oraz przyjaciele i współpracownicy teatru. Najczęściej są to osoby śpiewające amatorsko, które chcą realizować swoje pasje, podnosić swoje umiejętności wokalne.
Podczas prób do koncertu finałowego uczestnicy mogą liczyć na wsparcie wokalne ze strony Magdaleny Włodarczak, instruktora Gryfińskiego Domu Kultury, trenerki emisji głosu, śpiewu oraz gry na gitarze. Pomocy w interpretacji tekstów udziela uczestnikom Krzysztof Gmiter, instruktor teatralny, również na co dzień związany z GDK.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny dla wszystkich chętnych. Początek koncertu o godzinie 19.

Realizacja wieczoru z piosenką aktorską to tylko pretekst do realizacji celu głównego: integracji młodych, kreatywnych ludzi z lokalnego środowiska. Jest to dla nich również nauka organizacji wydarzenia kulturalnego. Są oni jednocześnie organizatorami i realizatorami całego wydarzenia. Zajmują się więc planowaniem i koordynacją wszystkich działań przygotowawczych, obsługą techniczną i organizacją zaplecza koncertu. Są również odpowiedzialni za promocję wydarzenia.

Wydarzenie jest doskonałą okazja do zaproszenia mieszkańców wsi Pniewo i okolicznych miejscowości, aby wspólnie spędzili wieczór w miłej i przyjaznej atmosferze.
Wszystkie osoby zaangażowane w realizację wieczoru "Poezja to brzmi pięknie" robią to nieodpłatnie, z potrzeby samorealizacji i chęci wspólnego stworzenia wyjątkowej imprezy dla mieszkańców regionu.
Społecznikowski charakter imprezy spodobał się ekspertom z programu Społecznik - Program Marszałkowski, dzięki czemu wydarzenie otrzymało dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Organizatorem jest stowarzyszenie HYBADU oraz Gryfiński Dom Kultury.

Wieczór zrealizowany zostanie na scenie plenerowej w domu artystycznym Topolowa 3B w Pniewie. To nowe miejsce na kulturalnej mapie naszej gminy. Od czerwca 2017 roku odbyło się tam już sześć kameralnych wydarzeń kulturalnych. Jest to dom prywatny, otwarty na każdy rodzaj sztuki niekomercyjnej.
 
 
 
 

2018/06/07, "Smaki Ryb Odrzańskich"

VII Regionalny Konkurs „Smaki Ryb Odrzańskich” odbędzie się 16 czerwca 2018 r. (sobota). Jak zwykle miejscem imprezy będzie plac na przedłużeniu ulicy Zielnej w Żabnicy. Organizatorem jest Sołectwo Żabnica przy współudziale innych organizacji i stowarzyszeń. Honorowy patronat nad imprezą przyjęli Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Starosta Gryfiński oraz Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino. Żabnicka impreza podkreślać będzie walory kulinarne i odżywcze ryb słodkowodnych. Największą atrakcją imprezy „Góralska kwaśnica”, którą przygotują mieszkańcy zaprzyjaźnionej Żabnicy z Beskidu Żywieckiego. Organizatorzy zachęcają gorąco do udziału w konkursach - kulinarnym polegającym na przygotowaniu potrawy z ryby występującej w rejonie Międzyodrza, z dodatkami do potrawy z produktów występujących w najbliższej okolicy i plastycznym pod hasłem „Ryby na niby”. Regulaminy obu konkursów są umieszczone na facebookowym profilu Sołectwa Żabnica. Poza tym organizatorzy zapewniają możliwość zakupu ryb i innych produktów na licznych wystawionych stoiskach. Przewidzianych jest wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych oraz występy artystyczne. Imprezę zakończy „Bal Rybaka” przy muzyce na żywo. Serdecznie zapraszamy wszystkich do Żabnicy 16 czerwca od godz.15.00.

Kontakt do organizatorów : Jerzy Piasecki sołtys wsi Żabnica – tel. 504321242 Sławomir Fuks – prezes Koła TPD przy SP Żabnica – tel. 696092626 e-mail spzabnica@op.pl

 

2018/06/20, Warsztaty Artystyczne "Niewidzialne Miasta"
W sobotę 16 czerwca 2018 w Gryfińskim Domu Kultury odbyły się pierwsze tegoroczne warsztaty w ramach akcji Sztukowanie miasta 2018. Starter Niewidzialne Miasta poprowadziła Edyta Waszak.

Przypomnijmy, że Środowisko Inicjatyw Artystycznych Hybadu, Gryfiński Dom Kultury i Gmina Gryfino wracają z ideą odtworzenia festiwalu Zderzenie Sztuk i Kultur Sztukowanie. Na początek zostanie wznowiona część imprezy pod nazwą Sztukowanie Miasta. Będą to działania animacyjne i artystyczne, które swoim zasięgiem obejmą ulice miasta. Część przewidzianych działań odbywać się będzie także w świetlicach wiejskich gminy: w Sobieradzu, Wełtyniu i Wirowie.

W ramach Sztukowania Miasta 2018 odbędą się trzy niezależne przedsięwzięcia: Niewidzialne Miasta, Miasto Mówi Mi i Gminna Mapa Kultury, na których realizację organizatorzy pozyskali dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Edukacja Kulturalna.

Pierwsze warsztaty - tzw. Starter, który stanowi zapowiedź szerszych, wrześniowych działań w ramach akcji Niewidzialne Miasta, odbyły się w sobotę 16 czerwca 2018.
Była to twórcza propozycja skierowana do pojedynczych uczestników w różnym wieku oraz do rodzin z dziećmi od 6. roku życia. Punktem wyjścia do pracy podczas zajęć były fragmenty książki Italo Calvino pt. "Niewidzialne miasta". Uczestnicy warsztatów sprawdzali, w jaki sposób tekst książki może stać się inspiracją dla wyobraźni i próbowali przekształcić to w konkretną strukturę przestrzenną. Uczestnicy tworzyli wspólnie formę swojego postrzegania wybranego miasta. Tworzyli projekty, rysunki miejsc dla nich ważnych w rodzinnym mieście, zapomnianych, nieistniejących budynków i opowiadali swoje historie związane z tymi miejscami.

Warsztaty poprowadziła Edytą Waszak, gryfinianka i animatorka dziecięcych działań kulturalnych w Szczecinie.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
 
 
 
 
 

2018/06/13, Premiera książki Kamili Paradowskiej "Teatr Uhuru w praktyce"

Zapraszamy na spotkanie z Kamilą Paradowską - autorką książki o Teatrze Uhuru przygotowanej z okazji 20-lecia istnienia teatru.

„Teatr Uhuru w praktyce” pokaże fenomen offowego Teatru Uhuru zrodzonego w Gryfinie 20 lat temu. Niewielki teatr założony przez Janusza Janiszewskiego w krótkim czasie okazał się jednym z najciekawszych zjawisk artystycznych w świecie teatralnej alternatywy, osiągnął duże znaczenie zarówno w środowisku młodych grup i aktorów, jak i stał się jedną z artystycznych wizytówek Gryfina.

Monografia ma pokazywać teatr w jego aspekcie praktycznym, skierowanym na doświadczenie bycia w Uhuru, ma być opowieścią, z której można się uczyć i inspirować we własnej pracy teatralnej. Znajdzie się tu rozdział na temat sposobów pracy z młodym aktorem, w ściśle założonym nurcie artystycznym, w którym młodzieńczy niepokój łączy się z filozoficznymi i literackimi poszukiwaniami animatorów grupy – Janusza i Violiny Janiszewskich.

Książka poświęcona jest także miejscu i okolicznościom, w jakich teatr powstał, pokaże Gryfino jako miasto-inkubator twórczości ludzi młodych, sposoby ich lokalnego zaangażowania w tworzenie teatru, festiwali, miejsc spotkań. Niebagatelną rolę w rozwoju Uhuru odegrała także współpraca transgraniczna i szereg międzynarodowych projektów, w których teatr brał udział – to bardzo ważny element historii Teatru Uhuru. Teatr zostanie zatem wpisany w historię miasta, pokaże jego walory kulturotwórcze – wpływające zarówno na pojedyncze biografie, jak i postrzeganie samego miasta – aktywnego, zorientowanego na kulturę i rozwój.

Książka powstaje zarówno „z wewnątrz”, z doświadczenia pracy w Uhuru (autorka przez 10 lat była jego aktorką), jak i z dystansu, po niemal dziesięcioletniej przerwie od grania w teatrze. Książka ta łączy zatem osobiste wspomnienie z perspektywą badawczą otwierając tym samym nowy rozdział w sposobach opisywania zjawisk artystycznych i społecznych.

Informacja o autorce: Kamila Paradowska (ur. 1981) kierownik literacki Teatru Współczesnego w Szczecinie, autorka teatralnego bloga dla publiczności (www.blog.wspolczesny.szczecin.pl) oraz programów edukacyjnych tworzonych we współpracy z Instytutem Teatralnym w Warszawie. Współpracowała z festiwalem Kontrapunkt jako redaktorka jednodniówki festiwalowej „Mała Forma”, była redaktorką naczelną czasopisma akademickiego „Przegląd Uniwersytecki”. Na Uniwersytecie Szczecińskim prowadziła zajęcia z historii teatru oraz pisania kreatywnego. Przez 10 lat była aktorką teatru offowego Uhuru z Gryfina, wielokrotnie nagradzaną za stworzone w teatrze role. W marcu 2016 roku ukazała się jej pierwsza książka „Teraz! Ilustrowana historia Teatru Współczesnego w Szczecinie”.

PROGRAM CAŁEGO DNIA JUBILEUSZOWEGO

11.00. Teatr BOMBA BOMBA - „Tajemnicza walizka”.

12.00. Kino UHURU: Nagrania spektakli Teatru Uhuru („Pierogi”, „Ciało”, „Polly i Molly”– rozmowa z aktorami i twórcami o przedstawieniach i teatrze. Przerwa

16.00. Teatr ELIKSIR - Spektakl „Spotkanie po latach”.

17.00. Teatr TEART NA RAZ – spektakl „Radio szarlatanów”. Premiera książki:

18.00. „Teatr Uhuru w praktyce”- spotkanie autorskie z Kamilą Paradowską, rozmowa o książce

19.00. „Uhuru znaczy wolność” - Forum z udziałem autorki książki, twórców Teatru Uhuru, byłych aktorów Teatru Uhuru, instruktorów teatrów gryfińskich, reżyserów zaprzyjaźnionych teatrów z regionu, partnerów wymian młodzieżowych z zagranicy. Ponadto w programie: * Projekcje filmowe z archiwum Teatru Uhuru (fragmenty spektakli i projektów transgranicznych) * Prezentacja „20 lat współpracy transgranicznej” * Koncert piosenek w wykonaniu aktorów Uhuru oraz przyjaciół teatru.

21.00. Retrospekcje filmowe - prezentacja nagrań spektakli z archiwum Teatru Uhuru: „Pierogi”, „Ciało”, „Polly i Molly”, „Do trzech razy sztuka”

 

2018/06/07, Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja turnieju piłkarskiego KS Energetyk Gryfino".

 

 

2018/06/13, Zakończenie roku Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

13 czerwca 2018 roku w Gryfińskim Domu Kultury odbyło się zakończenie roku akademickiego „Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”, podsumowujące kolejny rok działalności. Podczas uroczystości wszyscy, którzy zaangażowali się w rozwój jak i funkcjonowanie Uniwersytetu, odebrali podziękowania od Pani Prezes Krystyny Knopp oraz Pani Wiceprezes Urszuli Kwietniewskiej - Łacny.

Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in.: Wicestarosta Powiatu Gryfińskiego Jerzy Miler oraz Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn. Podczas gali odbyła się promocja książki Sylwii Trojanowskiej „A gdyby tak…”. Pisarka pochodzi ze Szczecina i jest autorką powieści obyczajowych oraz sztuk teatralnych.

 

2018/05/24, Spotkania konsultacyjne dotyczące opracowania Strategii Rozwoju Gminy Gryfino

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino serdecznie zaprasza na spotkania konsultacyjne dotyczące opracowania Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 r.

Spotkania będą miały charakter otwarty i prowadzone będą przez moderatorów z Instytutu Badawczego IPC z Wrocławia.

Tematem rozmów będa wyzwania i problemy rozwoju Gminy Gryfino.


 

2018/05/29, Informacja dot. wyborów na sołtysa w Pniewie

Informuję, że w związku ze złożoną rezygnacją z pełnienia funkcji sołtysa sołectwa Pniewo, w dniu 12 czerwca 2018 r. o godz. 1800 w Motelu Saga w Pniewie odbędzie się wyborcze zebranie wiejskie, na które zapraszam mieszkańców Pniewa.

                                                                                 

                                                                                         Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

                                                                                              Mieczysław Sawaryn

 

2018/06/04, Ogłoszenie konkursu na dyrektorów szkół

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

ogłasza konkursy na kandydatów

na stanowiska dyrektorów:

1. Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy Chwarstnica, ul. Gryfińska 19, 74-100 Gryfino.

2. Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie Gardno, ul. Niepodległości 1, 74-100 Gryfino.

Organ prowadzący - Gmina Gryfino

1. Do konkursu może przystąpić osoba będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, a także osoba niebędąca nauczycielem, spełniająca wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły,

2) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o: - stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo - stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo - stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3): świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 z późn. zm.) – w przypadku cudzoziemca,

7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 z późn. zm.),

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 z późn. zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

12) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

13) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 poz. 1189 z poźn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy” lub „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie” w terminie do dnia 28 czerwca 2018 r. do godz. 15.30, w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1-go Maja 16 lub przesłać pocztą na adres: Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, ul. 1-go Maja 16, 74-100 Gryfino (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie). Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej. Oferta złożona w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

6. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny.

Z up. Burmistrza Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

Gryfino, 04 czerwca 2018 r.

 

2018/05/28, Wycieczka kajakowa po Międzyodrzu

W niedzielę 10 czerwca 2018 r. wyruszy kolejna w tym roku kajakowa wycieczka po Międzyodrzu. Tym razem wystartujemy w niemieckim Gartz i spłyniemy do Gryfina. Chętne osoby zobaczą stare budowle hydrotechniczne (śluzy żeglugowe, śluzy gospodarcze, jedyny na Międzyodrzu przepust dwudziałowy, stacja pomp), przepiękne wąskie kanaliki, główne niegdyś koryto Odry zwane obecnie Starą Regalicą. Oprócz tego wodna flora w największym obecnie okresie wegetacji. Wycieczka jest długa, ale warta wysiłku. Rozpoczęcie o godzinie 8:00 przy recepcji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie (ul. Sportowa 3).

Zapisy ruszają we wtorek 29 maja 2018 r. w Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie pod numerem telefonu 91 852 31 83 lub osobiście (Centrum mieści się na Nabrzeżu Miejskim, ul. Nadodrzańska 1) w dni powszednie w godzinach 9:00-17:00. Trasa została zaplanowana na ok. 15-16 km, czas trwania ok. 4-5 godzin, cena za kajak 60 zł. W cenę wliczone jest wypożyczenie sprzętu z wyposażeniem (miejsce w 2-osobowym kajaku, wiosło, kamizelka asekuracyjna), opieka wykwalifikowanego ratownika wodnego, przewodnik, transport uczestników i kajaków do Gartz.

Regulamin uczestnictwa w wycieczce kajakowej

1. Uczestników kajakowej wycieczki (dalej zwanej wycieczką) obowiązuje znajomość poniższego regulaminu i bezwzględne stosowanie się do jego postanowień.

2. Organizatorem wycieczki jest Gmina Gryfino i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie (OSiR).

3. Wycieczka odbędzie się 10 czerwca 2018 r. na trasie z Gartz do Gryfina. Zbiórka o godzinie 8:00 przy recepcji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie (ul. Sportowa 3). Wycieczka jest płatna w kwocie 60,00 zł za kajak. W cenę wliczone jest wypożyczenie sprzętu z wyposażeniem (miejsce w 2-osobowym kajaku, wiosło, kamizelka asekuracyjna), opieka wykwalifikowanego ratownika wodnego, przewodnik, transport uczestników i kajaków do Gartz. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

4. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w wycieczce wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

5. Zapisy na wycieczkę ruszają we wtorek 29 maja 2018 r. i odbywają się w Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie pod numerem telefonu 91 852 31 83 lub osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00. Liczba miejsc ograniczona.

6. Zgłoszenie musi zawierać imię, nazwisko i numer telefonu kontaktowego.

7. Każda osoba, która zgłasza swój udział w wycieczce wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883) oraz wykorzystanie swojego wizerunku dla celów promocyjnych (np. relacje prasowe).

8. Płatność należy dokonać gotówką w dniu wycieczki przed jej rozpoczęciem. Uczestnicy przychodzą na miejsce zbiórki (recepcja hotelu OSiR, Gyfino, ul. Sportowa 3) i uiszczają opłatę.

9. Przewidywany czas trwania wycieczki to 4-5 godzin.

10. Orientacyjna długość trasy to 15-16 kilometrów. Na trasie przewidziany jest jeden postój, podczas którego bezpiecznie będzie można wyjść na brzeg, rozprostować nogi, odpocząć, zjeść.

11. Uczestników obowiązuje ubiór dostosowany do warunków pogodowych, a przy tym taki, którego nie będzie żal przybrudzić.

12. Uczestników obowiązuje kategoryczny zakaz spożywania napojów alkoholowych i pobudzających, palenia tytoniu i zażywania środków odurzających.

13. Uczestnicy wycieczki natychmiast zgłaszają opiekunowi wszelkie dolegliwości zdrowotne i objawy złego samopoczucia.

14. Podczas wycieczki zabrania się: - stania i kucania w kajaku, - siadania na burcie, dziobie, rufie, kamizelkach asekuracyjnych, - skakania z kajaka do wody, - korzystania z kajaka z niezałożoną na siebie kamizelką asekuracyjną.

15. Za ewentualne zniszczenia dokonane przez uczestników podczas wycieczki odpowiedzialność materialną ponoszą ci uczestnicy, którzy ich dokonali.

16. Wszelkie śmieci uczestnicy wycieczki zabierają ze sobą. Obowiązuje kategoryczny zakaz wyrzucania ich poza kajak.

17. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności materialnej za przedmioty zgubione lub w inny sposób utracone przez uczestników wycieczki.

18. W przypadku trudnych warunków atmosferycznych (silny wiatr, ulewa itp.) wycieczka ze względów bezpieczeństwa może zostać odwołana. Informacja o tym zostanie przekazana odpowiednio wcześniej na podane numery telefonów. 

 

2018/06/06, Bezpieczne LNG

Serdecznie zapraszamy na spotkanie poświęcone bezpieczeństwu Terminalu LNG w Świnoujściu, które odbędzie się 11 czerwca o godz. 16.00 w sali konferencyjnej nr 34 Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.


 

2018/06/06, IX Gminny Amatorski Turniej Piłki Nożnej w Krzypnicy
W sobotę, 9 czerwca 2018 zapraszamy do Krzypnicy na IX Gminny Amatorski Turniej Piłki Nożnej 2018 o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. W rozgrywkach weźmie udział 10 drużyn.
Start rozgrywek o godzinie 13.

REGULAMIN IX GMINNEGO AMATORSKIEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ KRZYPNICA 2018 O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO jaki odbędzie się dnia 9 czerwca 2018 roku.
I. Cel turnieju
- popularyzacja piłki nożnej
- popularyzacja aktywnego spędzania wolnego czasu
II.Organizatorzy, współorganizatorzy i sponsorzy
Ludowy Klub Sportowy "Piast" w Gryfinie
Sołectwo Krzypnica
UMiG Gryfino
Gryfiński Dom Kultury
III. Termin i miejsce
Turniej odbędzie się 9 czerwca 2018 roku na boisku sportowym w Krzypnicy o godzinie 13:00
IV. Uczestnictwo
Prawo udziału w turnieju mają 7 osobowe, amatorskie drużyny składające się wyłącznie z zawodników niezrzeszonych, w tym minimum dwóch kobiet. Wszystkich zawodników obowiązują aktualne badania lekarskie lub ich stan zdrowia pozwala na udział w turnieju na własna odpowiedzialność.
V. System rozgrywek
System rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn i zostanie ustalony w dniu przeprowadzenia turnieju.
VI. Nagrody
Każda drużyna biorąca udział w turnieju otrzyma nagrodę.
VII. Sprawy różne
W sprawach spornych nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Sędzia Główny turnieju w porozumieniu z sędziami piłkarskimi oraz organizatorami.
 
 

2018/06/10, Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

                                                               K O M U N I K A T
                                                  Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
                                                       z dnia 10 czerwca 2018 roku


Informuję mieszkańców ulicy Łużyckiej i Osiedla Południe, że doszło do awarii sieci wodociągowej i nastąpią braki w dostawie wody.          
W chwili obecnej trwają prace mające na celu usunięcie awarii przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Gryfinie.
Do chwili usunięcia awarii dla mieszkańców woda będzie dostarczana beczkowozem.
Przewidywany czas usunięcia awarii około godz. 24:00.
 
                                                   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
                                                             Mieczysław Sawaryn         
 

2018/05/29, XIII Zawody na orientację o Puchar Dyrektora GDK- zapisy do 4 czerwca!
W sobotę 9 czerwca 2018 odbędą się XIII Zawody na Orientację o Puchar Dyrektora Gryfińskiego Domu Kultury. Rajd ruszy o godzinie 10:30 w Gryfinie, w lesie w okolicy Grajdołka (dojście na start ulicą Armii Krajowej i dalej ścieżką rowerową).

Impreza ma na celu popularyzację turystycznych imprez na orientację, kształtowanie zdrowego stylu życia, integrację oraz wspólną zabawę z mapą i kompasem w terenie.

Rajd zostanie rozegrany w następujących kategoriach i na następujących trasach:
TD - dla dzieci do 13. roku życia (w zespołach 2-3-osobowych)
TM - dla młodzieży w wieku 14-16 lat (w zespołach 1-2-osobowych)
TJ - dla juniorów w wieku 17-20 lat (w zespołach 1-2-osobowych)
RK - trasa rekreacyjna dla rodzin i grup (w zespołach do 5 osób)

Zgłoszenia będą przyjmowane do 4 czerwca 2018: telefonicznie (695 455 771 - Kamilla Gadomska) lub pocztą elektroniczną (kamilla.gadomska@gmail.com). W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko (uczestnika indy-widualnego lub opiekuna grupy), wiek uczestników i reprezentowaną placówkę, ilość osób w drużynie/drużynach, wiek uczestników, kontaktowy adres e-mail i numer telefonu oraz rodzaj trasy, w której planuje się udział.

Uczestnicy indywidualni i kierownicy drużyn lub grup są zobowiązani do dostarczenia na start rajdu wypełnionych kart zgłoszenia każdego uczestnika, które zawierają dodatkowo zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1). Dane te zostaną wykorzystane w celu przeprowadzenia rajdu, a wizerunek oraz informacja o imionach i nazwiskach - w relacjach z imprezy i materiałach promocyjnych organizatora zamieszczonych na stronie internetowej www.gdk.com.pl oraz w mediach lokalnych.

Wpisowe dla każdego uczestnika wynosi 4,00 zł i należy je uiścić na starcie rajdu.

Szczegółowy regulamin, karta zgłoszenia oraz klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych osobowych znajdują się na stronie : http://gdk.com.pl/index.php?plik=impreza&kalendarium_id=1012
 

2018/06/01, Noc Bibliotek

Gmina Gryfino i Biblioteka Publiczna w Gryfinie zapraszają do udziału w IV wydaniu ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek która odbędzie się w sobotę 9 czerwca 2018 r. Hasło tegorocznej akcji to "RzeczpospoCzyta" - w wyjątkowym roku 100 lat niepodległości Polski skoncentrujemy się na refleksji nad początkami polskiego Gryfina, pokażmy jak wiele dróg przywiodło tu Polaków, jak też później potoczyły się ich losy.

Biblioteka Publiczna w Gryfinie zaprasza na spotkanie z trójką gryfińskich pionierów, którzy przybyli do miasta w 1945 r. trzema jakże różnymi od siebie drogami, których wspólnym mianownikiem była wojna:

Aleksandra Ogrodnik – z rodzicami, ukrywając przed nową władzą swoje pochodzenie i zasługi rodziny dla II Rzeczpospolitej;

Włodzimierz Wesołowski – przywędrował na spotkanie ze swoimi rodzicami zabranymi przez Niemców na roboty w okolice Rostocku;

Roman Grzegorek – przyjechał po latach katorgi z Kazachstanu z mamą i siostrą, jego ojciec, policjant został na nieludzkiej ziemi.

Zebrani podzielą się wspomnieniami, opowiedzą o wspólnej szkole, chwilach wesołych i smutnych, odtworzą przed nami atmosferę początków polskiego Gryfina. Spotkanie odbędzie się w sobotę 9 czerwca 2018 r., o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej w Gryfinie. Wstęp wolny.

Bezpośrednio po spotkaniu Oddział dla Dzieci i Młodzieży zaprasza na Indiańską Noc Bibliotek - całonocną imprezę dla dzieci. Jeśli masz od 8 do 12 lat, lubisz przygodę, zabawę i chcesz pochwalić się, że spędziłeś calutką noc w bibliotece to czym prędzej do nas przybywaj. Początek imprezy w sobotę 9 czerwca 2018 r., o godz.19.00, a zakończenie w niedzielę o godz. 9.00. Na młodych wojowników i squaw czekają atrakcje: poznamy codzienne życie Indian, horoskop indiański, tworzenie indiańskich pióropuszy, tańce plemienne, legendy indiańskie, zdobywanie indiańskich sprawności, nauczymy się języka Siuksów, a na koniec będziemy szukać ukrytego skarbu Indian. Udział w imprezie bezpłatny. Zapisy przyjmujemy w Czytelni dla Dzieci i Młodzieży do 5 czerwca z pisemną zgodą rodziców. Bliższe informacje w Oddziale Dziecięcym. Liczba miejsc ograniczona!

 

2018/06/14, XIII Zawody na orientację o Puchar Dyrektora Gryfińskiego Domu Kultury
W sobotę 9 czerwca 2018 odbyły się XIII Zawody na Orientację o Puchar Dyrektora Gryfińskiego Domu Kultury. Rajd wyruszył o godzinie 10:30 w lesie w okolicy Grajdołka.
Impreza miała na celu popularyzację turystycznych imprez na orientację, kształtowanie zdrowego stylu życia, integrację oraz wspólną zabawę z mapą i kompasem w terenie. Uczestnicy startowali w kategoriach i na następujących trasach:
TD - dla dzieci do 13. roku życia (w zespołach 2-3-osobowych)
TM - dla młodzieży w wieku 14-16 lat (w zespołach 1-2-osobowych)
TJ - dla juniorów w wieku 17-20 lat (w zespołach 1-2-osobowych)
RK - trasa rekreacyjna dla rodzin i grup (w zespołach do 5 osób)

W rajdzie uczestniczyło w sumie 60 osób. Uczestnicy reprezentowali Szkołę Podstawową nr 4 w Goleniowie, Szkołę Podstawową w Kliniskach Wielkich, Szkołę Podstawową nr 2 w Gryfinie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, Gryfiński Dom Kultury. Wystartowały także dwa zespoły w kategorii rodzinnej (tatusiowie z córkami).
Trasy zawodów przygotowała Kamilla Gadomska, instruktor ds. turystyki z Gryfińskiego Domu Kultury.
 
 
 
 
 

 

2018/06/12, Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Zarządzenie nr 0050.66.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania budżetu obywatelskiego gminy Gryfino na rok 2019.

 

2018/06/07, Zachodniopomorski Festiwal Nauki

W dniach 06-07 czerwca w Gryfińskim Domu Kultury zagościł Międzynarodowy Festiwal Nauki. Podczas dwóch dni zarówno dorośli jak i młodzież miała okazję do zapoznania się z zagadnieniami, nad którymi na co dzień się nie zatrzymujemy oraz do bezpośredniego kontaktu z ludźmi nauki.

Wystartował od interesującego wykładu mgr Macieja Słowińskiego na temat Kościóła pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gryfinie, jego historii oraz wystroju.

Młodzież miała okazję zapoznać się z niekonwencjonalnymi źródłami energii w pojazdach samochodowych – od strony technicznej oraz mikroglonami, jako źródłami energii odnawialnej – od strony biologicznej; rozstrzygnąć: chemia miłości czy miłość do chemii, zapoznać się z biologią komórek nowotworowych, dowiedzieć się co kryje się za tajemniczym słowem: solwatochemia oraz zapoznać się z geografią, klimatem i kulturą Ziemi Świętej.

 

2018/06/06, Przedstawienie "Królewna Śnieżka"

6 czerwca 2018 roku Rodzice Optymistycznego Teatru Rodziców Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie zaprezentowali w Gryfińskim Domu Kultury przedstawienie dla dzieci oraz zaproszonych gości pt. „Królewna Śnieżka”. Spektakl sprawił naszym przedszkolakom ogromną frajdę i radość, ponieważ w role aktorów wcielili się ich rodzice.

 

2018/05/29, Zachodniopomorski Festiwal Nauki

Zachodniopomorski Festiwal Nauki organizowany jest już od osiemnastu lat i każdego roku odbywa się w dwóch odsłonach: wiosennej i jesiennej. Głównym celem Festiwalu jest popularyzacja nauki wśród młodzieży i osób na co dzień z nauka niezwiązanych.

Wiosenne Spotkania z nauką stanowią część wyjazdową Festiwalu do różnych miejscowości naszego województwa. W tym roku XVIII ZFN gości w Gryfinie. Naukowcy uczelni wyższych Szczecina będą, w sposób przystępny, dzielić się z młodzieżą i mieszkańcami Gryfina swoją pasją naukową. Jest to wspaniała możliwość zapoznania się z zagadnieniami, nad którymi na co dzień się nie zatrzymujemy oraz okazja do bezpośredniego kontaktu z ludźmi nauki.

W środę będzie można zapoznać się z chemicznymi zanieczyszczeniami żywności, posłuchać o, tak ostatnio promowanych, niekonwencjonalnych źródłach energii w pojazdach samochodowych, a także, zapytać czy możliwe jest życie wieczne i podyskutować z konserwatorem zabytków o gryfińskim kościele pw. Narodzenia NMP w Gryfinie.

W czwartek młodzież będzie miała okazję zapoznać się z niekonwencjonalnymi źródłami energii w pojazdach samochodowych – od strony technicznej oraz mikroglonami, jako źródłami energii odnawialnej – od strony biologicznej; rozstrzygnąć: chemia miłości czy miłość do chemii, zapoznać się z biologią komórek nowotworowych, dowiedzieć się co kryje się za tajemniczym słowem: solwatochemia oraz zapoznać się z geografią, klimatem i kulturą Ziemi Świętej.

Jesienna część festiwalowa tradycyjnie odbywa się w ostatnim tygodniu września w Szczecinie i Koszalinie i serdecznie na nią zapraszamy.    

Program Festiwalu: Gryfiński Dom Kultury sala kinowa, ul. Szczecińska 17, Gryfino

6 czerwca - dla dorosłych

15.15 -16.00 - Prof. dr hab. inż. Mikołaj Protasowicki, prof. zw. - "Chemiczne zanieczyszczenia żywności"

16.00 – 16.45 - Dr hab. inż. Maciej Lisowski - "Niekonwencjonalne źródła i akumulatory energii w pojazdach samochodowych"

16.45 – 17.30 - Dr hab. inż. Agata Markowska-Szczupak - "Czy życie wieczne jest możliwe?"

17.30 - 18.15 - Mgr Maciej Słowiński (Urząd konserwatorski) - "Kościół pw. Narodzin Najśw.  Marii Panny w Gryfinie – historia i wystrój"

7 czerwca - dla młodzieży

9.00 - 9.45 - Inż. Agnieszka Firląg-Beta, inż. Magdalena Sąsiadek - "Mikroglony jako źródło Energii odnawialnej"

10.00 – 10.45 - Dr hab. inż. Agata Markowska-Szczupak - "Chemia miłości czy miłość do chemii"

11.00 – 11. 45 -  Dr hab. inż. Maciej Lisowski - "Niekonwencjonalne źródła i akumulatory energii w pojazdach samochodowych"

12.00 – 12.45 - Mgr Patrycja Kopytko - "Biologia komórek nowotworowych"

13.00 – 13.45 - Dr hab. inż. Jacek Soroka - "Solwatochromia – co to i czy to się je?"

14.00 – 14.45 - Dr Piotr Goniszewski - "Wszystko o Ziemi Świętej"

 

2018/05/09, Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Zarządzenie nr 0050.56.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia, z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

2018/05/09, Targi INKONTAKT 2018

Zaproszenie na Targi INKONTAKT 2018 2 - 3 czerwca 2018 r. dla przedsiębiorstw polskich i niemieckich w Schwedt/Odrą

Już po raz 14 Związek Przedsiębiorców Regionu Uckermark i Miast Schwedt organizuje Targi INKONTAKT, w których uczestniczy wielu wystawców z Polski i Niemiec. W Targach mogą brać udział przedsiębiorstwa w różnych branżach, a także stowarzyszenia. Organizatorzy przewidują bogaty program kulturalny w tym występy grup z Polski. W zeszłorocznych targach uczestniczyło 212 wystawców.

Po raz kolejny dzięki środkom z Powiatu Gryfińskiego możliwe jest pełne sfinansowanie udziału w targach firm działających na terenie powiatu Gryfino. Informujemy równocześnie, że zgłoszenie uczestnictwa dla pozostałych wystawców poprzez Cech gwarantuje uzyskanie 50% bonifikaty w opłatach. Zainteresowanych WYSTAWCÓW zapraszamy do wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie do Biura Cechu osobiście, listownie bądź mailem. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 18 maja 2018 r. Formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej www.cechgryfino.pl oraz w biurze w Cechu.

Osoby do kontaktu: Piotr Podleśny – Dyrektor biura Marzena Krawczyk – pracownik Cechu Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców ul. Szczecińska 19-19A, 74- 100 Gryfino tel./fax. 91/ 416 25 17 wew. 10 lub 14 e-mail: cechgryfino_marzena@poczta.onet.pl

 

2018/05/16, Konsultacje społeczne - Gryfiński Budżet Obywatelski 2019

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania budżetu obywatelskiego gminy Gryfino na rok 2019: regulaminu budżetu obywatelskiego, wniosku dotyczącego propozycji zadania do budżetu obywatelskiego, karty oceny projektu/zadania, karty do głosowania oraz harmonogramu realizacji budżetu obywatelskiego.

Termin konsultacji społecznych: 11.05.2018 r. – 04.06.2018 r. Forma konsultacji społecznych:

1). Organizacja otwartego spotkania z mieszkańcami w dniu 24 maja 2018 r. o godz. 16.00 w sali 34 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie,

2). Poddanie opiniowaniu przez mieszkańców projektu regulaminu budżetu obywatelskiego, wniosku dotyczącego propozycji zadania do budżetu obywatelskiego, karty oceny projektu/zadania, karty do głosowania oraz harmonogramu i przyjmowaniu uwag, propozycji i opinii w postaci elektronicznej na adres e-mail: bo@gryfino.pl oraz na piśmie w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Materiały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania budżetu obywatelskiego gminy Gryfino na rok 2019 dostępne są od dnia 11.05.2018 r.: - w Biuletynie Informacji Publicznej, - na stronie internetowej www.gryfino.pl, - na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

 

2018/05/30, Mini Mundial - Podejmij Wyzwanie

Po raz kolejny Gmina Gryfino włączyła się w 9 edycję projektu – Mini Mundial ,,Podejmij Wyzwanie”, który daje możliwość pokazania dzieciom swoich umiejętności piłkarskich.

Już 3 czerwca 2018 r. na murawie Stadionu Miejskiego w Gryfinie, w rozgrywkach weźmie udział 12 drużyn. Współorganizatorem wydarzenia jest Urząd Miasta i Gminy Gryfino oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.


 

2018/06/01, Spotkanie z uczestnikami XXVI Międzynarodowego Festiwalu Piłki Nożnej w Gryfinie

Od dwóch dni na Stadionie Miejskim w Gryfinie trwa XXVI Międzynarodowy Festiwal Piłki Nożnej a już dzisiaj Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino odwiedziła drużyna z Football Academy Eunice Huntington w Wielkiej Brytanii, która weżmie udział w turnieju. Zawodnicy zapewnili ze są bardzo dobrze przygotowani przez swoich trenerów i w najwyższej formie. Serdecznie zapraszamy do kibicowania wszystkim uczestnikom festiwalu!

 

2018/05/23, Zapraszamy na Gryfiński Dzień Dziecka!
W piątek, 1 czerwca 2018 zapraszamy na Gryfiński Dzień Dziecka. Impreza dla młodych mieszkańców naszego miasta odbędzie się w Pałacyku pod Lwami w godzinach 17:00-19.00.

Na dzieci czeka Wielkie Show w wykonaniu klaunów Toma i Damiana oraz pokazy iluzjonisty.
Odbędą się także występy artystyczne na scenie Dnia Dziecka. Występować będą m.in. młodzi wykonawcy z Gryfińskiego Domu Kultury. Odbędą się warsztaty kuglarskie i wielkie bańkowanie. Teatr Tespisek przedstawi spektakl "Czerwony kapturek". Chętni będą mogli spróbować swoich umiejętności podczas pleneru plastycznego. Będzie także można wziąć udział w wielu grach, jakie przygotowali dla małych gryfinian organizatorzy.
W Pałacyku pod Lwami 1 czerwca czeka na dzieci wiele zabawy i niespodzianek.

Organizatorzy wydarzenia: Gryfiński Dom Kultury - Pałacyk pod Lwami, Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie.

 

2018/06/04, Gryfiński Dzień Dziecka w Gryfinie

W piątek 1 czerwca 2018 w Pałacyku pod Lwami odbył się Gryfiński Dzień Dziecka. Podczas ponad dwugodzinnej imprezy dzieciaki mogły skorzystać z mnóstwa atrakcji, jakie dla nich przygotowano.

Tradycyjnie już Gryfiński Dom Kultury przygotowuje dla najmłodszych mieszkańców miasta wielką imprezę z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. W piątek w Pałacyku pod Lwami już od godziny 17 na najważniejszych gości wydarzenia - dzieci czekały niespodzianki. Można było wziąć udział w wielu grach sprawnościowych; połowić rybki, porzucać do celu piłeczkami, sprawdzić swoją celność w strzelaniu, pograć w koszykówkę czy badmintona, czy też rozegrać szachową partyjkę.

Oficjalnie rozpoczęcie imprezy nastąpiło po godzinie 17. Dzieci powitali: zastępca burmistrza Gryfina Paweł Nikitiński, sekretarz miasta Ewa Sznajder, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Janusz Skrzypiński i wicedyrektor Gryfińskiego Domu Kultury Krzysztof Rudnicki. Później przedstawiciele władz gminy obdarowywali małych gryfinian słodkościami.

Wiele działo się na scenie wydarzenia. Wystąpili podopieczni pracowni muzycznych GDK, zespół Cantare, Szkraby i Łukasz Tokarski.

ORGANIZATORZY
GRYFIŃSKI DOM KULTURY
URZĄD MIASTA I GMINY GRYFINO

SPONSORZY I PARTNERZY
PGE GiEK S.A Oddział Zespołu Elektrowni Dolna Odra
Bank PeKaO Odział w Gryfinie
STOY spółka z.o.o - sklep Intermarche w Gryfinie
Bank Spółdzielczy w Gryfinie
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie
Hurtownia DEEF SP.J Szczawno
Sklep "Alfa" w Gryfinie
MEDIADRUK Gryfino
Gryfińskie Stowarzyszenie Ratownicze
KS Hermes w Gryfinie
UKS Biały Pion w Gryfinie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
Państwowa Straż Pożarna w Gryfinie
 

 

 

2018/05/29, Dziecięca wystawa na Dzień Dziecka - w CIT od 1 czerwca!

Zapraszamy do galerii Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie na nową wystawę. Podczas ekspozycji, która potrwa od 1 do 29 czerwca 2018, będziemy mieli okazję zobaczyć prace dzieci uczęszczających na zajęcia plastyczne do pracowni Gryfińskiego Domu Kultury, powstałe pod kierunkiem utalentowanych plastyczek Elżbiety Narzekalak, Kariny Tyły i Małgorzaty Ragan. Wystawa dostępna będzie dla odwiedzających w dniach pracy Centrum Informacji Turystycznej, od godziny 9 do 17 (oprócz sobót i niedziel).

Prace powstawały w sezonie szkolnym 2017/2018. Podczas zajęć wykorzystywano różne techniki i często zaskakujące środki wyrazu artystycznego. Dzieci dawały upust swojej kreatywności i pasji tworząc zarówno prace tematyczne jak i będące wynikiem wolnej ekspresji i wyobraźni. Od lat prace wychowanków pracowni plastycznych GDK są nagradzane podczas przeglądów i konkursów krajowych oraz międzynarodowych. Jurorzy wydarzeń chwalą innowacyjność prac, śmiałość w przedstawianiu świata, niezwykłą wyobraźnię i oddanie małych artystów. Wysoko oceniania jest także praca instruktorów, ich nowatorskie podejście, wysokie kompetencje i umiejętności.

 

2018/05/22, Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Przeprowadzenie obozu szkoleniowego - przygotowanie zawodników Gryfińskiego Klubu Sportowego Delf do sezonu startowego 2018"

 

2018/05/22, Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Profilaktyka chorób nowotworowych wśród mieszkańców gminy Gryfino"

 

2018/05/30, Niezwykłe spotkanie z Janem Szawro

W dniu 30 maja odbyło się niezwykłe spotkanie. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn odwiedził pana Jana Szawro (urodzonego 18 października w 1938 roku, wieloletniego pracownika kolei, aktualnie zamieszkałego w Pniewie), który jest jednym z ostatnich dzieci, które przeżyły pacyfikację Soch, miejscowości koło Zwierzyńca w województwie świętokrzyskim.

1 czerwca 1943 r. Niemcy spacyfikowały wioskę. Zginęło 180 osób. Pan Jan jako 5 letni chłopiec przeżył tą tragedię. Niezwykła historia pana Jana do tej pory wzbudza emocje i wspomnienia z tamtego okresu.

 

2018/05/29, Święto Rodziny w Żłobku Miejskim w Gryfinie

W dniu 29 maja 2018 r. w Żłobku Miejskim w Gryfinie odbył się piknik integracyjny z okazji Święta Rodziny wraz zdziećmi rodzicami i opiekunami oraz przybyłymi gośćmi. Dzieci wystąpiły przed swoimi rodzicami oraz wręczyły drobne upominki.

 

2018/05/29, Symboliczne "Nowe otwarcie placu zabaw dla dzieci"

Poniedziałek 28 maja 2018 roku był dla całej społeczności Przedszkola Nr 5 im. Calineczki w Gryfinie radosnym, wspaniałym dniem, który na długo zostanie w ich pamięci. Odbyło się symboliczne „nowe otwarcie placu zabaw dla dzieci”. Na zaproszenie gospodarzy: dzieci, pracowników ich rodziców oraz dyrektora przedszkola w uroczystości uczestniczyli goście - przyjaciele przedszkola: Pan Mieczysław Sawaryn Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, Pan Grzegorz Warzecha - Site Manager i Pani Ilona Sawicka - Emplayer Branding Manager przedstawiciele Firmy Fiege E-Com Logistics Sp. z o.o.

Podczas spotkania dyrektor przedszkola z wielką dumą poinformowała, że plac zabaw przedszkola wzbogacił się o nowe zabawki i urządzenia, a wszystko to za sprawą ludzi dobrej woli, którym serdecznie podziękowała i wyraziła swoją wdzięczność za tak wspaniały gest wręczając w imieniu dzieci i pracowników dyplomy - podziękowania na ręce Pana Grzegorza Warzechy i Pani Ilony Sawickiej przedstawicieli Fundatora Fiege E-Com Logistics Sp. z o.o. To właśnie dzięki Ich osobistemu zaangażowaniu możliwa była realizacja tego przedsięwzięcia, które uatrakcyjni i umili dzieciom zabawy na świeżym powietrzu. Ponadto impreza obfitowała w różnorodne atrakcje przygotowane przez rodziców i personel przedszkola. Do dyspozycji uczestników były: dmuchańce, malowanie twarzy, zabawy z bańkami, gry wielkoformatowe, wata cukrowa, lody, gofry i olbrzymi smaczny tort od Pana Piotra z logotypem Fundatora i Przedszkola. Rodzinna i przyjazna atmosfera udzieliła się wszystkim uczestnikom tej wyjątkowej imprezy.

 

2018/05/29, Podpisanie umów z Gminą Gryfino w ramach rządowych programów Maluch+ i Opieka 75+

W dniu 28 maja 2018 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie Wojewoda Zachodniopomorski podpisał umowy z Gminą Gryfino w ramach rządowych programów Maluch+ i Opieka 75+.

Gmina otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 225 tys. zł na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy z udziałem programu „Maluch” oraz 9.442,00 zł na realizację usług opiekuńczych w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania dla osób samotnych, w wieku 75 lat i więcej z udziałem programu „Opieka 75+”.

 

2018/06/08, „Wspólne przestrzenie - terytorium i kultura”

Podsumowanie projektu  pt. „Wspólne przestrzenie - terytorium i kultura” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg VA

         Trzydziesto osobowa grupa nauczycieli uczących w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie oraz z Talsandschule w Schwedt w dniach 25 i 26 maja 2018r. wzięła udział w realizacji projektu.

 Głównymi celami projektu było zapoznanie:

·        z techniką rękodzieła

·        zajęciami przybliżającymi historię regionu

·        zapoznaniem z historią Wolina i okresu wczesnego średniowiecza w skansenie na nabrzeżu rzeki Dziwny.

        W ramach projektu zostały zrealizowane wspólne warsztaty. Nauczyciele mogli zawrzeć nowe znajomości, porozmawiać z sąsiadami z obu stron granicy. Organizatorzy podziękowali osobom zaangażowanym w realizację projektu. Słowa podziękowania zostały również wyrażone przez uczestników projektu. Szczególnie podkreślano fakt korzyści jakie niosą wspólne spotkania sąsiadów w nawiązywaniu wzajemnych relacji i miło spędzonego czasu wolnego.

 

2018/05/14, Monodram "Melduję Tobie Polsko. Rotmistrz Pilecki"
Informujemy, że w sobotę 26 maja 2018 w Gryfińskim Domu Kultury odbędzie się prezentacja monodramu "Melduję Tobie Polsko. Rotmistrz Pilecki". W rolę rotmistrza wcieli się aktor teatralny i filmowy Przemysław Tejkowski. Monodram rozpocznie się o godzinie 17.

Wstęp na przedstawienie jest wolny.

Monodram "Melduję Tobie Polsko. Rotmistrz Pilecki" to sceniczna dokumentacja życia oraz działalności Witolda Pileckiego.
Rotmistrz Pilecki był m.in. organizatorem ruchu oporu w obozie koncentracyjnym Auschwitz i autorem pierwszych raportów o Holokauście. Po wojnie został oskarżony przez komunistyczne władze o działalność wywiadowczą na rzecz rządu Rzeczpospolitej Polski na emigracji. Podczas śledztwa Pilecki był okrutnie torturowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Został skazany na karę śmierci, którą wykonano w 1948 roku.

Scenariusz przedstawienia "Melduję Tobie Polsko" został oparty na autentycznych dokumentach, takich jak: listy, poezja i wypowiedzi rotmistrza Witolda Pileckiego, ale też protokoły z przesłuchań i przewodu sądowego.

Organizatorem wydarzenia jest Radio Szczecin, partner główny: IPN oddział w Szczecinie, współpartnerzy: Gmina Gryfino i Gryfiński Dom Kultury.
 
 

2018/05/21, Festyn Rodzinny z stylu lat 90 -tych już 26 maja w Krajniku!
W sobotę 26 maja 2018 w Krajniku odbędzie się Festyn Rodzinny z stylu lat 90 -tych. Organizatorami imprezy są Świetlica Wiejska w Krajniku, Sołectwo Krajnik oraz mieszkańcy miejscowości.

Tradycyjnie w maju w podgryfińskim Kraniku odbywa się tematyczny festyn, który zawsze przyciąga do miejscowości wielu gości. Początkowo festyn odbywał się w klimatach podhalańskich, jednak z czasem organizatorzy wypracowali nową formułę, którą wciąż udoskonalają. Każda kolejna edycja nawiązuje do innych klimatów muzycznych, do innej dekady. W tym roku w Krajniku bawić się będziemy w klimacie lat 90- tych. Jak wiemy ta dekada przyniosła wiele ciekawych rozwiązań w świecie mody, jak i zrodziła legendarną dziś muzykę.

Rodzinny Festyn w stylu lat 90 - tych rozpocznie się o godzinie 16. W programie m.in występy artystyczne. Za scenie festynu zaprezentują się: Kapela Ludowa Gardnianka, Ł. Tokarski, M. Juzyszyn, grupa Miraż. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla najmłodszych i tych nieco starszych. Będzie także loteria fantowa, w której będzie można wygrać atrakcyjne nagrody. Zabawa ma trwać do późnych godzin nocnych.
 
 

2018/05/22, Złote i diamentowe gody

Informujemy o uroczystości Złotych i Diamentowych Godów, która odbędzie się w dniu 25 maja 2018 roku o godz. 17.00 na auli Szkoły Podstawowej nr 3 w Gryfinie przy ul. Jarosława Iwaszkiewicza 70.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprosił 14 par jubilatów złotych godów w celu wręczenia medali przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz 3 pary, które przeżyły w związku małżeńskim 60 lat.

 

2018/05/28, Złote i Diamentowe Gody w Gryfinie

W piątek 25 maja 2018 r. w auli Szkoły Podstawowej nr 3  w Gryfinie odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla 12 par obchodzących 50 lecie pożycia małżeńskiego oraz dla 3 par obchodzących jubileusz 60 lecia.

Na uroczystość przybyli bohaterowie tego dnia - dostojni jubilaci wraz z zaproszonymi gośćmi, rodziną i przyjaciółmi.

Medale od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pamiątkowe dyplomy, kwiaty, mnóstwo życzeń. To wszystko otrzymały pary małżeńskie, które świętują w tym roku swój jubileusz złotych i diamentowych godów.

Jubilaci obchodzący 50-lecie pożycia małżeńskiego to:

Lola i Eugeniusz Gratkowscy

Halina i Wacław Grzesik

Helena i Edmund Krysiak

Barbara i Józef Lipińscy

Marianna i Henryk Manaj

Barbara i Edward Pawłowscy

Wanda i Alfred Ruczko

Maria i Jan Serafin

Henryka i Jan Smaccy

Anna i Ryszard Sokołowscy

Janina i Edward Witkowscy

Anna i Henryk Zych

 

Jubilaci obchodzący 60-lecie pożycia małżeńskiego to:

Elzbieta i Franciszek Mikołajko

Teresa i Józef Muchowscy

Barbara i Jan Załęscy

 

 

2018/05/25, Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 

2018/05/09, IX Gryfińskie Dyktando o tytuł Gryfińskiego Mistrza Ortografii

Biblioteka Publiczna w Gryfinie zaprasza na Gryfińskie Dyktando o tytuł Gryfińskiego Mistrza Ortografii które odbędzie się 24 maja o godz. 17:00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie! W dyktandzie może wziąć udział każdy zarówno osoby dorosłe, jak młodzież i dzieci, pod warunkiem przybycia w towarzystwie jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.

Zgłoszenie uczestnictwa:
• telefonicznie pod numerem telefonu 91/ 416 26 39, w godzinach 10.00-16.00.
• osobiście w Bibliotece Publicznej w godzinach 10.00-18.00.
• mailowo na adres: dyrekcja.biblioteka@gryfin
o.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 23 maja 2018 r.
W dniu dyktanda można również zapisać się u organizatorów w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie, od godziny 16.00.
W tym roku dla zwycięzców atrakcyjne nagrody: trzy wysokiej klasy czytniki do e-booków, oraz dziesięć dedykowanych zakładek do książek

 

 

 

 

2018/05/24, XLVII sesja Rady Miejskiej w Gryfinie

W dniu 24 maja 2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie odbyła się XLVII sesja Rady Miejskiej.

Podczas sesji radni przyjęli m.in. Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 oraz wyrażenie zgody na przekazanie na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego w drodze darowizny nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń.

Radni wprowadzili do porządku obrad uchwałę dotyczącą desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej do prac w zespole do spraw opracowania zmian w Statucie Gminy Gryfino, którymi zostali Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kasprzyk oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Namieciński.

 

2018/05/16, Realizacja Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły

Uprzejmie informujemy, że w ramach zadań zawartych w Projekcie Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Szczecinie wraz z firmą Sweco Consulting Sp. z o.o., pełniącą rolę Konsultanta Pomocy Technicznej, realizuje zadanie pn. Przywrócenie walorów przyrodniczych Doliny Dolnej Odry poprzez poprawę zdolności retencyjnych i przeciwpowodziowych Międzyodrza.

W związku z powyższym mamy przyjemność poinformować o konferencji związanej z postępami we wdrażaniu rozwiązań projektowych przewidzianych do realizacji na obszarze Międzyodrza, która będzie miała charakter informacyjno-konsultacyjny.

Konferencja odbędzie się w sali Rady Wydziału nr 010 znajdującej się w budynku głównym Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, przy ul. Cukrowej 8, 71-004 Szczecin w dniu 24 maja 2018r. (czwartek) w godzinach 10.00 – 15.00.

Podczas Konferencji zostaną przedstawione wnioski z wykonanych symulacji modelowania hydraulicznego oraz wnioski z przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej Międzyodrza na tle planowanych do realizacji prac. Konferencja ma charakter otwarty, bezpłatny i każdy zainteresowany może wziąć w niej udział.

Część spotkania przeznaczona będzie na dyskusję zgromadzonych uczestników. Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły, mający na celu poprawę ochrony przed powodzią dla osób mieszkających w wybranych obszarach dorzecza Odry oraz wzmocnienie zdolności instytucjonalnych administracji publicznej do bardziej skutecznego ograniczania skutków powodzi, realizowany jest przy pomocy międzynarodowych instytucji finansowych, w tym Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (nazywanego również Bankiem Światowym) oraz Banku Rozwoju Rady Europy.

 

2018/05/24, Integracyjny Festyn Sportowy

24 maja 2018 r. na stadionie sportowym w Gryfinie odbył się „Festyn integracyjny z udziałem osób niepełnosprawnych”. Celem przedsięwzięcia było: popularyzacja i propagowanie sportu, rozwój współpracy i rywalizacji sportowej, kształtowanie nawyku zdrowego i przyjemnego spędzania czasu wolnego, upowszechnianie różnych form współzawodnictwa sportowego, rozwijanie zainteresowań sportem.


 

2018/05/15, XLVII sesja Rady Miejskiej w Gryfinie

W dniu 24 maja 2018 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie odbędzie się XLVII sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad

 

2018/06/04, Mini Mundial 2018 w Gryfinie

W dniu 21 maja w Gryfinie odbyła się 9 edycja projektu – Mini Mundial ,,Podejmij Wyzwanie”. Na stadionie miejskim w rozgrywkach wzięło udział 12 drużyn ze szkół podstawowych z Gminy Gryfino.

Klasy III-IV

SP1  - USA

SP2 - Czarnogóra

SP3 - Francja

SP Radziszewo - Polska

SP Chwarstnica - Chorwacja

SP Gardno - Dania

Klasy V-VI

SP1 - Czarnogóra

SP2 - Islandia

SP3 - Węgry

SP Żabnica - USA

SP Chwarstnica - Grecja

SP Gardno - Norwegia

W grupie młodszej zwyciężyła drużyna Francji czyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w w Gryfinie natomiast w grupie starszej wygrała Czarnogóra – uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Gryfinie. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i widzimy się 15 czerwca w Szczecinie na wielkim finale!

 

2018/05/21, 8. rocznica Gryfińskiego Klubu Seniora "Jesień Życia"

Gryfiński Klub Seniora "Jesień Życia" działający pod przewodnictwem Krystyny Padiasek obchodzi swoją 8. rocznicę powstania i z tej okazji zorganizował spotkanie wszystkich członków klubu. W związku z jubiluszem obecny na spotkaniu Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn wręczył swoją prywatną nagrodę klubowi za dotychczasową działalność na rzecz gryfińskiej społeczności.

 

2018/05/23, Wycieczka do Ogrodów Hortulus w Dobrzycy
W sobotę 19 maja 2018 odbyła się wycieczka, zorganizowana przez Gryfiński Dom Kultury, do ogrodów Hortulus w Dobrzycy. W wyjeździe uczestniczyło 50 osób z Gryfina i okolic.
Pomysłodawczynią wycieczki po bajecznym kompleksie ogrodów była Kamilla Gadomska - instruktor turystyki z GDK.

Ogrody Hortulus w Dobrzycy to kompleks ogrodów pokazowych tworzonych już od ponad 25 lat. Położone są w powiecie koszalińskim i oddalone tylko o 8 kilometrów w linii prostej od brzegu Morza Bałtyckiego. Jest to najbardziej na północ wysunięta kolekcja dendrologiczna w Polsce.
Kompleks składa się z dwóch zespołów ogrodowych o odmiennym charakterze - Ogrodów Tematycznych Hortulus oraz Ogrodów Hortulus Spectabilis. Zespoły ogrodowe, oddalone są od siebie o 2 km, a między nimi znajduje się teren Szkółki Roślin Ozdobnych Hortulus.
W Ogrodach Hortulus Spectabilis znajduje się labirynt grabowy, który powstał z 17 tysięcy sztuk sadzonek. Zajmuje powierzchnię 1 ha, ma ściany o wysokości 2 metrów, a łączna długości jego korytarzy wynosi ponad 3,2 km.
Wieża widokowa została wykonana w formie ażurowej konstrukcji stalowej, która jest przykładem architektury organicznej - kształtowanej w analogii do natury. Inspiracją do stworzenia projektu wieży była podwójna nić DNA.
Ogrody Tematyczne Hortulus to blisko 30 różnych, oddzielnych ogrodów tematycznych, m.i. skalny, leśny, japoński, francuski czy śródziemnomorski. W ogrodach można podziwiać rośliny we wszystkich możliwych kolorach i kształtach.

Wycieczka została dofinansowana przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018/05/14, Europejska Noc Muzeów w Gryfinie

W tym roku Europejska Noc Muzeów odbędzie się także w Gryfinie. W galerii Centrum Informacji Turystycznej od 30 kwietnia dostępna do oglądania jest wystawa "Kobieta w malarstwie dawnym. Portret i akt", na której zaprezentowane zostały oryginalne rysunki, obrazy olejne i litografia z XIX i początku XX wieku m.in. takich autorów jak: Jacek Malczewski, Antoni Kozakiewicz, Antoni Uniechowski, Tadeusz Rybkowski, Kazimierz Podsadecki, Feliks Hanusz, Edward Dwurnik. Jedyna kopia to obraz olejny Adama Styki. I właśnie tę propozycję, swego rodzaju finisaż, chcemy zaprezentować na Nocy Muzeów. Ale to nie wszystkie atrakcje.

Dodatkowo, tylko tego dnia, będzie można także zobaczyć kilka obrazów gryfinianki Stanisławy Siarkiewicz, których właścicielem jest Biblioteka Publiczna w Gryfinie, oraz portret kobiecy z XVII w., rysunek studium aktu Eugeniusza Zaka i rzeźba gabinetowa z 1977 roku Igora Mitoraja "Twarz zawoalowana".

Gryfińska Noc Muzeów rozpocznie się w sobotę 19 maja o godzinie 18:00 i potrwa do godziny 22:00. Jeśli zatem ktoś będzie jechał do Szczecina na szczecińskie wydarzenia, wracał po zwiedzaniu lub po prostu nic nie planuje w tym dniu warto wybrać się na gryfińskie Nabrzeże Miejskie do Centrum Informacji Turystycznej.

Organizatorami wystawy są Stowarzyszenie Klub Kolekcjonerów, Miłośników Malarstwa i Sztuki Dawnej w Szczecinie oraz Gmina Gryfino, a patronuje jej Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn. Kuratorem jest szczeciński antykwariusz Marek Wyłupek. Wystawa wpisana była także w oficjalny program wydarzeń towarzyszących Dniom Gryfina.

 

2018/05/14, Love Koncert - Muzyka filmowa już 19 maja w GDK!
Zapraszamy na kolejny koncert z serii Love Koncert. Tegoroczna edycja odbędzie się już w sobotę 19 maja 2018 w Gryfińskim Domu Kultury. Początek wydarzenia o godzinie 19. Bilety na koncert dostępne będą w cenie 20 zł.

Tym razem tematem przewodnim są najpiękniejsze piosenki filmowe. Usłyszycie Państwo utwory, które promowały lub "wystąpiły" w filmach, musical'ach czy serialach na przestrzeni ponad 100 lat kinematografii. Gwiazdami naszego koncertu będą lokalni artyści, jak również znani gryfinianie, którzy na co dzień podobno śpiewać nie potrafią...

Podobnie jak w roku ubiegłym, dochód z imprezy przekażemy na cel charytatywny. Tym razem zbieramy na cyberoko dla Abigail Skopińskiej. Kilka lat temu miała wypadek samochodowy. Po pierwszych próbach z cyberokiem okazało się, że za pomocą tego urządzenia potrafi porozumiewać się z najbliższymi.

Serdecznie zapraszamy!
 
 

2018/04/20, Wycieczka Autokarowa "Poznajemy Zachodniopomorskie" - Dobrzyca
Gryfiński Dom Kultury zaprasza na wycieczkę autokarową do Ogrodów Hortulus w Dobrzycy.
Wyjazd: 19 maja 2018, sobota, godz. 7.30 ul. Sportowa przy stadionie w okolicy Biedronki.
 
Koszt wycieczki: 30 zł/ osoba dorosła (przy min. 15 osobach, jeśli będzie mniej osób to koszt wzrośnie do 34 zł), 26 zł/ dziecko 3-15 lat. W cenie biletu jest wejście do dwóch ogrodów oraz ubezpieczenie od NNW. Wyżywienie we własnym zakresie. Przy Ogrodach Tematycznych znajduje się Caffebar Barwinek, a na terenie Ogrodów Hortulus Spectabilis Caffebar Rumianek.
 
Ogrody Hortulus w Dobrzycy to kompleks ogrodów pokazowych tworzonych już od ponad 25 lat. Położone są w powiecie koszalińskim i oddalone tylko o 8 kilometrów w linii prostej od brzegu Morza Bałtyckiego. Jest to najbardziej na północ wysunięta kolekcja dendrologiczna w Polsce.
Kompleks składa się z dwóch zespołów ogrodowych o odmiennym charakterze - Ogrodów Tematycznych Hortulus oraz Ogrodów Hortulus Spectabilis. Zespoły ogrodowe, oddalone są od siebie o 2 km, a między nimi znajduje się teren Szkółki Roślin Ozdobnych Hortulus. Labirynt grabowy powstał z 18 tysięcy sztuk sadzonek. Zajmuje powierzchnię 1 ha, ma ściany o wysokości 2 metrów, a łączna długości jego korytarzy wynosi ponad 3,2 km.
Wieża widokowa została wykonana w formie ażurowej konstrukcji stalowej, która jest przykładem architektury organicznej - kształtowanej w analogii do natury. Inspiracją do stworzenia projektu wieży była podwójna nić DNA.
Więcej informacji o ogrodach w Dobrzycy można znaleźć na stronie internetowej hortulus.com.pl.
 
Zgłoszenia na wycieczkę i wpłaty przyjmowane są do 14 maja 2018 w pracowni turystycznej Gryfińskiego Domu Kultury przy ul. Chrobrego 48 w godz. 8.00-16.00, tel. 695 455 771.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Orientacyjny czas przejazdu do Dobrzycy ok. 3 godz. (w jedną stronę), czas zwiedzania ogrodów 2-3 godziny.
Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w wycieczce wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
Każda osoba, która zgłasza swój udział w wycieczce wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883) oraz wykorzystanie swojego wizerunku dla celów promocyjnych (np. relacje prasowe).
 
Wycieczka została dofinansowany przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra.
 

2018/05/18, Spotkanie "Po drugiej stronie Odry"

18 maja 2018 roku w Lokalnym Ośrodku Kultury w Mescherin odbyło się spotkanie „Po drugiej stronie Odry” seniorów z Dziennego Domu Senior+ w Gryfinie razem z seniorami i animatorami z Mescherin oraz Staffelde w celu pogłębienia dalszej współpracy. Wydarzenie umilił występ artystyczny Kapeli Ludowej „Wełtynianka” oraz gryfińskiego animatora Tadeusza Wasilewskiego.

 

2018/05/21, Powiatowy Przegląd Amatorskich Zespołów Tanecznych już za nami!
W piątek 18 maja 2018 w Gryfińskim Kultury odbył się Powiatowy Przegląd Amatorskich Zespołów Tanecznych. Na scenie GDK zaprezentowali się tancerze z Gryfina i Bań.

Powiatowy przegląd to etap preselekcji do konkursu wojewódzkiego. Laureaci piątkowych prezentacji wezmą udział w przeglądzie, jaki odbędzie się 2 czerwca 2018 w Sali Koncertowej w Szczecinie

W kategorii wiekowej 6-10 lat zaprezentował się podczas gryfińskiego przeglądu zespół Step by Step by Step Pumy z Fitdance Studio w Gryfinie (instr. Katarzyna Pawlak) z choreografią "Mali giganci".

W kategorii wiekowej 11-15 lat wystąpili: zespół Flesz Dance Skip z Międzynarodowego Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach (instr. Patryk Czapczyk) z choreografią "Grenlandia"; zespół Step by Step Kociaki z Fitdance Studio w Gryfinie (instr. Katarzyna Pawlak) z choreografią "Finesse"; Zespół Tańca Współczesnego Fajber Flex z Gryfińskiego Domu Kultury (instr. Iga Wiśniewska) z choreografią "List gończy" oraz zespół Step by Step Pantery i Tygrysy z Fitdance Studio w Gryfinie (instr. Katarzyna Pawlak, Paulina Maceluch) z choreografią "Work It".

Odbyły się także prezentacje pozakonkursowe. Swoje choreografie przedstawiła młodsza grupa Teatru Tańca EGO VU oraz trio członkiń grupy Step by Step.

Popisy młodziutkich tancerzy oglądało jury przeglądu w składzie: Katarzyna Łyczakowska, Janusz Grzegorczyk i Kuba Kasprzyk. Po krótkiej i rzeczowej naradzie jurorzy zdecydowali, jakie zespoły przejdą do etapu wojewódzkiego.
Laureatami przeglądu z kwalifikacją do występu podczas przeglądu wojewódzkiego zostały Zespół Tańca Współczesnego Fajber Flex, Step by Step Pantery i Tygrysy. Przyznano także wyróżnienie dla zespołów: Flesz Dance Skip z Bań, Step by Step Kociaki i Step by Step Pumy.
 
 
 
 
 
 
 
 

2018/05/18, Gala Sportu 2018

W dniu 17 maja 2018 roku w Gryfińskim Domu Kultury odbyła się Gala Sportu na której Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino nagrodził sportowców którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w 2017 roku.

Podczas wydarzenia odbył się pokaz gimnastyczek reprezentujących MKS Hermes Gryfino.

Organizatorami uroczystości byli Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn oraz Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński. Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in.Wicestarosta Powiatu Gryfińskiego Jerzy Miler, radni Rady Miejskiej w Gryfinie, działacze, trenerzy, oraz nagrodzeni sportowcy.

 

2018/05/10, Gala Sportu 2018

W dniu 17 maja 2018 roku w Gryfińskim Domu Kultury o godz. 17.00 odbędzie się Gala Sportu na której Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino nagrodzi sportowców którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w 2017 roku.

 

2018/05/10, Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja, Tydzień Bibliotek – cykl wydarzeń promujących czytelnictwo i biblioteki. Mają one na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

W związku z tą akcją, a także przypadającym w tym roku 70-leciem istnienia Biblioteki Publicznej w Gryfinie, zapraszamy do odwiedzenia biblioteki i skorzystania z naszej oferty.

W programie tegorocznego Tygodnia Bibliotek m.in.:

- kiermasz książek pt.: Książka za złotówkę (trwa przez cały tydzień, w godzinach otwarcia biblioteki)

- 10 maja, godz. 17.00, sala konferencyjna - "Kobiety na trzech kontynentach" spotkanie z Piotrem Kowalczykiem - geografem, geologiem i pilotem wycieczek. Jego publikacje ukazują się w wielu magazynach podróżniczych, jest też autorem serwisu Globtroterzy.net oraz projektu Afrykazachodnia.pl. Piotr Kowalczyk to ponadto miłośnik kultury Azji i podróży do miejsc poza utartymi szlakami.

"Kobiety na trzech kontynentach" to historie z życia kobiet spotkanych podczas podróży
w odległe i odmienne kulturowo miejsca na świecie. Podczas prelekcji poznamy m.in. Pakistan z jego obrosłą mitami islamską rzeczywistością. Odwiedzimy też saharyjskie miasteczko w Mauretanii – państwo tranzytowe w drodze do Czarnej Afryki, gdzie jednak warto się zatrzymać. W Kambodży podpatrzymy rodzinę, która zajmuje się łapaniem
i sprzedażą ptaszników z pobliskiej dżungli.

- 11 maja, godz. 12.00, parking przed biblioteką - NIE DO WIARY! W BIBLIOTECE KRYJĄ SIĘ CZARY (Spektakl promujący czytelnictwo) w wykonaniu Teatru Edukacji i Profilaktyki „MASKA” z Krakowa.
Pewnego dnia, Tomek postanawia zostać czytelnikiem miejscowej biblioteki. Z uśmiechem na twarzy otwiera wrota prowadzące do czytelni, w której przeżyje przygodę swojego życia. Mały chłopiec wkrótce poznaje też panią bibliotekarkę Sowę, opiekującą się drogocennymi tomami od wielu lat. Tomek zakłada kartę i widzi, że zapisane są na niej słowa pewnego zaklęcia. Chłopiec szybko orientuje się, że w bibliotece działa magia, która prowadzi go do bardzo starej księgi. Bajka w niej zapisana dzieje się naprawdę, dzięki czemu, młodzieniec poznaje nowych przyjaciół. Niestety okazuje się, że część druku jest zamazana… Tajemnicza biblioteka, zapomniana opowieść, magiczny świat- czy Tomkowi oraz dzieciom uda się opowiedzieć tę bajkę do końca? A może stworzą całkiem nową historię?

- 11 maja, godz. 17.00, parking przed biblioteką – spektakl pt.: „Maruczella”
w wykonaniu Teatru Nikoli z Krakowa. Teatr Nikoli, laureat licznych nagród i wyróżnień teatralnych, założony został w Kijowie (początkowo pod nazwą Biały Klaun) w 1990 roku przez Mikołaja Wiepriewa, reżysera i aktora z Rosji. Funkcjonuje w Polsce od 1991 roku.  Łączy w sobie elementy pantomimy, teatru ruchu, akrobatyki, komedii oraz tańca współczesnego. W swoim repertuarze posiada zarówno spektakle sceniczne jak i plenerowe. Ich różnorodna forma, bogactwo treści oraz duża dawka pozytywnej energii i humoru, jaką ze sobą niosą sprawia, że adresatami twórczości teatru Nikoli jest publiczność w różnym wieku.

 

- 11 maja, Literacki Plac Zabaw:
- zagadkowe koło fortuny
- bajkowy quiz familijny
- pojedynek na pokręcone opowieści
- mega gry planszowe
- strefa gier sportowych
- kredowe rysowanie


 
Pobierz Adobe Acrobat Reader Pobierz Real Player

    wstecz . do góry . strona główna . mapa serwisu . archiwum wiadomości                         Wersja XML tej strony

© Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie | Redakcja | Uwagi i sugestie
Wrota Gryfina są częścią projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. "eGryfino I - wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino"

www.icor.pl